Thursday, January 31, 2013

Nota kelas Tilawah Tafsir (al-Baqarah 189 )بسم الله الرحمن الرحيم

1.      Ayat 189:
-         Asbab nuzul ayat ini seperti mana kata Ibn ‘Abbas[1] : Mu’az b. Jabal dan Tha’labah b. Ghanam atau Ghunaimah dari kalangan Ansar bertanya kepada Rasullullah s.a.w: Kenapakah anak bulan kelihatan halus seperti benang kemudian membesar, kemudian menjadi leper dan bundar, kemudian menjadi kecil semula? Mengapa ia tidak tetap bundar seperti matahari? Maka turunlah ayat ini. Al-Barra berkata[2], merujuk kepada ayat yang berbunyi:
وَلَيْسَ الْبِرُّ....
Maksudnya: “…Dan bukanlah perkara kebajikan…”
Kebiasaanya apabila orang-orang Ansar selesai melakukan ibadah haji dan pulang ke rumah, mereka akan masuk melalui pintu belakang. Dalam pada itu, terdapat orang yang masuk melalui pintu depan dan kemudian orang itu (yang melalui pintu depan) seolah-olah dicemuh. Seiring dengan peristiwa itu, Allah s.w.t turunkan ayat ini dan perkara ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.
-         Menurut al-Mufassirin, pada zaman jahiliyyah dan zaman awal Islam, orang yang memakai ihram untuk menunaikan haji atau umrah, tidak akan masuk ke dalam rumah atau kebunnya dari pintu hadapan. Sekiranya seseorang itu dari kalangan penduduk Bandar, ia akan memecahkan bahagian belakang rumahnya untuk keluar dan masuk dari situ, atau membina tangga lalu memanjat dari situ. Adapun sekiranya seseorang itu dari kalangan penduduk kampung, ia akan keluar dan masuk dari belakang khemah. Mereka tidak akan menggunakan pintu hadapan sehinggalah setelah bertahallul dari ihram kerana mereka menganggapnya  (ya’ni menggunakan pintu hadapan) sebagai perbuatan tercela.
-          Sejajar dengan keseiringan ayat-ayat mengenai hukum hakam puasa, maka ayat ini berkait rapat dengan masalah melihat anak bulan sepertiman sabda Rasullullah s.a.w[3]:
صوموا لِرُؤْيَتِهِ وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
Bermaksud: “ Berpuasalah apabila melihat anak bulan dan berbukalah (berhari-raya) apabila melihatnya”
Secara umumnya ayat 189 ini tidak menyatakan secara pasti tentang apakah yang disoal mengenai anak bulan itu. Adakah tentang keadaannya atau hakikat sebenarnya? Soalan tentang perubahan bentuk anak bulan ini jikalau merujuk kepada keadaan anak bulan itu, ianya tiada berfaedah kerana Rasullullah s.a.w tidak diutuskan untuk mengajar ilmu falak atau ilmu kaji bintang. Tetapi yang terbaiknya jikalau soalan itu dikaitkan dengan hikmah dan tujuan dijadikan bulan dengan keadaannya yang tertentu. Maka secara jelasnya Allah menjawab bahawasanya bulan dicipta untuk dijadikan sebagai pedoman bagi menentukan masa dan tempoh untuk menjalankan kegiatan pertanian, perniagaan dan memeterai perjanjian. Ianya juga menjadi pedoman penetapan waktu perlaksanaan ibadah seperti solat, puasa dan haji. Disebut dalam ayat ini kemunculan anak bulan itu adalah merupakan miqat ( masa yang ditetapkan) bagi tempoh sebulan.
-         Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[4]: “ Al-Quran pada masa itu sedang dalam urusan mewujudkan satu kefahaman dan pemikiran yang tersendiri, mewujudkan satu sistem yang tersendiri, mewujudkan satu masyarakat yang tersendiri dan mewujudkan satu umat yang baru dimuka bumi yang mempunyai peranan tersendiri dalam memimpin umat manusia untuk mengadakan satu contoh masyarakat mithali yang belum pernah wujud agar umat manusia dapat menghayati satu kehidupan contoh yang istimewa yang belum pernah dihayati mereka dan agar asas-asas kehidupan ini dapat ditegakkan dimuka bumi ini dan dapat memimpin umat manusia kearahnya.
Jawapan secara ilmiah terhadap pertanyaan ini mungkin dapat memberikan satu pengetahuan teori dalam ilmu falak kepada mereka yang mengutarakan pertanyaan jika mereka mampu memahami ilmu ini berdasarkan beberapa maklumat yang sedikit yang ada disisi mereka ketika itu. Tetapi hal ini amat diragui kerana ilmu teori yang sebegini memerlukan kepada muqaddimah yang panjang yang dikira sebagai perkara-perkara yang sukar dibandingkan kepada taraf pemikiran dunia seluruhnya dizaman itu.
Oleh sebab itulah al-Quran tidak memberi jawapan yang belum dapat diterima oleh manusia dan tidak pula banyak berguna kepada mereka dalam tugas utama yang diturunkan al-Quran kerananya. Namun, bidang pembicaraan ilmu itu bukannya al-Quran. Hal ini demikian al-Quran diturunkan untuk tugas yang lebih besar dari menjelaskan maklumat-maklumat juz’iyyah seperti itu. Al-Quran bukan diturunkan untuk menjadi buku ilmu falak atau kimia atau perubatan sebagaimana setengah-setengah pengkaji yang ghairah cuba mencari ilmu-ilmu ini dalam al-Quran dan sebagaimana setengah-setengah pengkritik al-Quran cuba mencari kesilapan al-Quran di dalam ilmu-ilmu teori ini”
-         Ayat ini meletakkan satu kaedah yang tegas dalam perundangan Islam, iaitu hukum-hukum syarak yang ada kaitan dengan waktu seperti hawl zakat, penentuan puasa Ramadhan dan ibadah haji, hitungan ‘iddah wanita dan tempoh mengandung adalah dikira dengan hisab peredaran bulan bukan dengan hisab peredaran matahari. Selain perubahan anak bulan itu berfaedah kepada manusia untuk menjalani kegiatan mereka supaya bertepatan dengan hukum Allah s.w.t. Allah menyebut ibadah haji disini kerana tidak mahu lagi haji itu dikerjakan sebagaimana orang-orang jahiliyyah mengerjakannya yang mana kerap menukar bulannya. Maka hendaklah haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang tertentu[5]. Ibadah haji hanya boleh disempurnakan pada waktunya sahaja dan tidak sah dilakukan sebelum atau sesudah waktu yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama’. Para jumhur ulama’ telah bersepakat mengatakan bulan-bulan haji ialah Syawal, Zulqaedah dan Zulhijjah. Jika haji dibuat pada selain daripada 3 bulan tersebut, maka tidak sah hajinya kerana diluar waktu. Adapun umrah, boleh dikerjakan pada bila-bila masa kerana tidak ada miqat zamani (waktu tertentu) bagi perlaksanaannya.
-         Seterusnya ayat ini menyebut pula tentang kepercayaan jahiliyyah yang menjadi amalan orang Islam pada masa itu yang mana objektif disebut perkara ini adalah untuk menghapuskan amalan khurafat ini. Amalan itu adalah pantang larang masuk rumah dari pintu hadapan yang mana mereka menganggap itu adalah suatu perkara yang baik. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[6] : “Sama sahaja samada amalan ini menjadi adat kebiasaan mereka dalam semua permusafiran atau khususnya dalam permusafiran haji sahaja. (inilah yang paling jelas dalam konteks perbicaraan ayat) kerana mereka menganggap amalan itu sebagai suatu kebaktian iaitu kebajikkan atau keimanan. Oleh itu al-Quran datang menghapuskan kepercayaan yang salah itu, iaitu amalan yang dibuat-buat yang tidak bersandar kepada sesuatu asal dan tidak membawa kepada sesuatu tujuan. Ia datang membulatkan kefahaman keimanan terhadap konsep kebaktian, iiatu kebaktian yang sebenar ialah taqwa iaitu kesedaran terhadap Allah dan pengawasanNya samada dalam keadaan sulit atau dalam terang, bukannya perbuatan yang lahir yang tidak melambangkan sesuatu hakikat keimanan”
-          Justeru itu Allah menyangkal pemikiran mereka dengan mengatakan perkara itu tidaklah membawa kebaikan dan bukanlah jenis ibadat yang mendekatkan diri kepadaNya. Kebaikan yang hakiki ialah bertaqwa kepada Allah dengan mengikut suruhanNya, meninggalkan laranganNya, melakukan perkara yang mulia, menghindari perkara yang hina dan takut kepada Allah s.w.t semata-mata. Dengan kenyataan ini al-Quran terbukti menghubungkan hati manusia dengan hakikat keimanan yang bersih iaitu taqwa. Kemudian menghubungkan hakikat ini dengan harapan mendapat kejayaan dan keberuntungan yang sempurna dunia dan akhirat sambil menghapuskan adat jahiliyyah yang kosong dari unsur-unsur keimanan itu dan seterusnya mengarah orang beriman supaya memahami nikmat Allah yang dikurniakan kepada mereka iaitu anak-anak bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Semuanya diterangkan dalam sepotong ayat yang pendek.[1] Dr. Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir (1991), J. 2, mk 169
[2] Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Azim (1997), J. 1, ms 197
[3] Riwayat al-Bukhari
[4] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (2), (1988), ms 97
[5] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 2, mk 74
[6] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (2), (1988), ms 110

No comments: