Monday, April 13, 2009

BPBQAM QIRA'AT AL-KISAEI AYAT 1-7 (BAQARAH)


QIRA’AT AL-KISAEI

(toriq al-syatibi)

Surah al-Baqarah

بسم الله الرحمن الرحيم


الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)

Al-Kisaei : Imalah pada هُدًى ketika waqaf padanya sahaja.


الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)

Al-Kisaei : Imalah qaulan wahidan ketika waqaf pada kalimah

وَبِالآخرَةِ

أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (5)

Al-Kisaei : Imalah pada هُدًى ketika waqaf padanya sahaja.


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)

Al-Durriy : Imalah pada kalimah أَبْصَارِهِمْ [1],[1] Kata Imam al-Syathibie:

وَفِي أَلِفَاتٍ قَبْلَ رَا طَرَفٍ أَتَتْ بِكَسْرٍ أَمِلْ تُدْعى حَمِيداً وَتُقْبَلاَ

كَأَبْصَارِهِمْ وَالدَّارِ ثُمَّ الْحِمَارِ مَعْ حِمَارِكَ وَالْكُفَّارِ وَاقْتَسْ لِتَنْضُلاَ

وَمَعْ كَافِرِينَ الْكافِرِينَ بِيَائِهِ


Sunday, April 12, 2009

BPBQAM QIRA'AT AL-KISAEI (PENGENALAN IMAM)

PENGENALAN IMAM AL-KISAEI AL-KUFI

(Menurut kitab Tarikh al-Qurra’ al-‘Asyarah wa ruwatihim karangan ‘Abdul al-Fatah al-Qadhi)

Beliau adalah Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Uthman daripada keturunan Bahman bin Fairuz maula Bani Asad yang datang dari Kufah kemudian menetap di Baghdad.Beliau dipanggil dengan Abu Al-Hasan dan digelar dengan Al-Kisa’ie.Beliau adalah salah seorang daripada Al-Qurra’ Assab’ah.

Beliau mengambil cara bacaan secara bertalaqqi daripada Hamzah empat kali dan berpegang dengan bacaan tersebut.Selain itu beliau juga mengambil daripada Muhammad bin Abu Ali Laila ,Isa bin Umar Al-hamzani .Beliau juga meriwayatkan satu cara bacaan daripada Abu Bakar bin ‘Iyash ( Syu’bah) dan Ismail bin Ja’far ,Za’idah bin Qudamah. Isa bin Umar pula bertalaqi dengan ‘Asim ,Tolhah bin Musrif ,Al-A’mash ,dan juga Abu Bakar ‘Iyash.

Manakala Ismail bin Ja’far pula bertalaqi dengan Syaibah bin Nasah dan Nafi’. Beliau juga ( Isma’il bin Ja’far ) bertalaqi dengan Sulaiman bin Muhammad bin Jammaz dan Isa bin Wardan. Manakala Za’idah bin Qudamah pula telah bertalaqi dengan Al-A’mash .
Beliau ( Al-Kisa’ie ) adalah Imam bagi masyarakat di zamanya dalam Al-Qiraat ( seni bacaan Al-Quran ).Beliau juga orang yang paling alim dalam ilmu ini serta paling pintar. Beliau telah menjadi tempat rujukan dalam ilmu ini di Kufah selepas imam Hamzah.

Abu Ubaid berkata di dalam kitab Al-Qira’at : Dahulunya Al-Kisa’ie memilih dan mensaring cara-cara bacaan ,maka dengan itu beliau mengambil sebahagian dari cara bacaan Hamzah dan meninggalkan sebahagian yang lain.Tiada manusia yang paling pintar dan bijak dalam ilmu ini daripada Al-Kisai’e.

Ibnu Mujahid berkata : Al-Kisai’e telah memilih dan mengambil sebahagian daripada cara bacaan Hamzah dan selainya secara saksama tanpa terkeluar dari peninggalan para imam yang terdahulu. Beliau adalah imam dalam ilmu ini di zamannya.

Dahulunya masyarakat mengambil daripadanya (Al-Kisa’ie ) lafaz-lafaz bacaan melalui bacaanya (Al-Kisai’e ) kepada mereka. Mereka juga meletakkan titik pada mushaf Al-quran mereka bedasarkan bacaannya.

Isma’l Jaafar Al-Madani ( Beliau adalah daripada anak murid Nafi’ yang utama ) berkata : Aku tidak ketahui orang yang paling bagus membaca Al-Quran daripada Al-Kisai’e.

Abu Bakar Al-Anbari berkata : Telah berkumpul pada Al-Kisaei’e itu banyak ilmu.Beliau orang yang paling mahir dalam Ilmu Nahu.Ilmu Al-Gharib ( gharibul-quran ) dan jugaI Ilmu Qiraat .Dahulu masyarakat berkumpul beramai-ramai dan beliau duduk di atas kerusinya untuk membacakan kepada mereka Al-Quran dari awal sehingga akhir . Dengan itu masyarakat mendengar bacaanya dan mencatat segala pekara yang bermanfaat berkaitan dengan bacaan Al-Quran.

Setengah ulama berkata : Dahulu Al-Kisai’e apabila beliau membaca Al-Quran atau berkata-kata seolah-olah malaikat yang berbicara.

Yahya bin Ma’in berkata : Tidak pernah aku melihat dengan kedua mata aku ini lahjah yang paling tepat dan betul dari pada Al-Kisai’e.

Telah mengambil bacaan al-Quran daripadanya secara ‘aradhan dan sam’an ramai manusia sehingga tidak mampu untuk dihitung . Di antaranya Ahmad bin Jubair , Ahmad bin Mansur Al-Baghdadi , Hafs bin Umar Ad-Duri , Abu Al-Harith Al-Laith bin Kholid , Abdullah bin Ahmad bin Zakwan , Abu Ubaid Al-Qosim bin Sallam , Qutaibah bin Mahran ,Al-Mughirah bin Syuai’b ,Yahya bin Adam , Khalaf bin Hisham Al-Bazzar, Abu Huyuah Syuraih bin Yazid dan yahya bin Yazid Al-Farra’. Dan juga diambil daripadanya satu cara bacaan oleh Ya’qub bin Ishak Al-Hadrami.

Sebagaimana Al-Kisai’e mahir dalam bidang Qiraat ,beliau juga mahir dalam bidang Nahu dan Bahasa Arab. Al-Fudhail bin Syazan berkata : Setelah Al-Kisai’e selesai menuntut daripada Hamzah,beliau keluar ke kawasan kampung .Maka beliau bertemu dengan penduduk kampung dan menetap bersama mereka sehingga beliau menjadi sebahagian daripada mereka. Kemudian beliau pulang ke kawasan bandar dalam keaadan beliau sudah mahir dalam ilmu Bahasa Arab.

Al-Imam Al-Syafie berkata : Barangsiapa yang ingin memperluaskan ilmu dalam bidang Nahu maka dia adalah pengikut Al-Kisai’e. Berkata selain daripadaya : Al-Kisai’e telah menguasai bidang Qiraat ,Bahasa Arab dan Nahu. Beliau juga mendidik dua anak Harun Al-Rasyid iaitu Al-Amin dan Al-Ma’mun.

Di dalam kitab Tarikh Ibnu Kathir : Al-Kisai’e telah mengambil kemahiran Ilmu Nahu daripada Al-Khalil .Satu hari beliau bertanya kepada Al-Khalil tentang dari mana beliau mengambil Ilmu Nahu. Al-Khalil menjawab : Beliau mengambilnya daripada orang-orang kampung di Al-Hijaz. Lalu Al-Kisai’e bermusafir ke sana dan menulis banyak pekara tentang orang arab .Kemudian beliau pulang mencari Al-Khalil namun beliau (Al-Khalil ) telah meninggal dunia dan tempatnya telah diambil oleh Yunus.Maka telah berlakulah di antara mereka berdua ( Yunus dan Al-Kisai’e ) perdebatan sehingga Yunus mengiktiraf kehebatan Al-Kisai’e lalu diberikan kerusinya itu kepada beliau.

Al-Kisai’e telah meninggal pada tahun 189 Hijrah dalam usia 70 tahun dan dikebumikan Kampung Ranbawaih yang menghadap ke arah Khurasan ( di dalam kawasan Ar-Rai ) sambil diiringi oleh Harun Al-Rasyid. Di tempat itu juga meninggalnya Muhammad bin Al-Hassan iaitu anak murid Al-Imam Abu Hanafiah.

Ar-Rasyid berkata : Kami telah mengkebumikan “Fekah”dan “Nahu” di Ar-Rai pada hari ahad.

Sebahagian ulama melihat Al-Kisai’e di dalam mimpi mereka ,lalu mereka bertanya kepadanya (Al-Kisai’e ) : Apa yang telah Allah berikan kepada mu? Beliau menjawab : Allah telah mengampunkan aku dengan sebab Al-Quran. Kemudian ditanya lagi : Apa yang sedang Hamzah lakukan ? Beliau menjawab : Dia sedang berada di Syurga ‘illiyin .Kami melihatnya seperti kami melihat bintang.

Al-Kisai’e mempunyai hasil karya yang banyak dalam bidang Qiraat dan Nahu .Para ulama menyatakan pekara ini,namun kita tidak jumpa hasil karya tersebut pada hari ini,dan tidak juga diketahui sedikit pun tentangnya. Di antara hasil karya tersebut adalah Ma’ani Al-Quran , Al-Qiraat,An-Nawadir, An-Nahu, Al-Hija’, Maqtu’ Al-Quran wa Mausuluhu,Al-Masadir, Al-Huruf, Al-Ha’at dan Asy’ar.

Orang yang paling terkenal meriwayatkan cara bacaannya adalah Al-laith bin Khalid dan Hafs Ad-Durriy .

AL-LAITH

Beliau adalah Laith b. Khalid al-Marwazi al-Baghdadi dan digelar sebagai Abu Harith. Mengambil bacaan daripada al-Kisaei secara ‘aradan dan merupakan daripada golongan yang paling tinggi martabatnya dikalangan anak murid al-Kisaei.
Diantara yang mengambil bacaan daripadanya secara ‘aradan dan sima’an ialah Salamah b. ‘Asim, Muhammad b. Yahya, al-Fadl b. Shazan dan lain-lain. Beliau meninggal pada tahun 240 hijrah.

HAFS AL-DURRIY

Adapun al-Durriy al-Kisaei telah pun di ceritakan pengenalannya pada qiraat Abu Amru al-Basriy sebelum ini.


ANTARA MANHAJ QIRA’AT AL-KISAEI

1) Dibaca dengan 4 harakat bagi muttasil dan munfasil

2) Imalahkan apa yg di imalah oleh Hamzah (daripada hukum alif yang ditukarkan kepada ya ) dan menambah beberapa lafaz .

3) Imalah apa yang sebelum ha’ ta’nis ketika waqaf dengan syarat yang khusus.

BPBQAM QIRA'AT AL-KISAEI (TAJUK)PANDUAN BACAAN

QIRA’AT AL-KISAEI

Melalui

Riwayat Abu Harith & al-Durriy al-Kisaei

(TORIQ AL-SYATIBIYYAH)

Surah

al-Baqarah 1-141

KELAS PENGENALAN BACAAN QIRAAT ‘ASYARAH MUTAWATIRAH

(KUTQ)

UIAM, KAMPUS KUANTAN.

Disusun oleh,

Felza Zulhibri Abd Hamid

Guru Tilawah, CELPAD Unit

UIAM, Kuantan

syathibie@yahoo.com

http://syathibie.blogspot.com/

http://blogs.iium.edu.my/felza/

MY SECRET ADMIRE...

TAZKIRAH DI KEDAI MAMAK

Apabila memperkatakan tentang org bukan Islam yang lebih memahami kebenaran dan keadilan (daripada yg dah Islam dari kecik) sehingga ada yang dengan bangganya menyebut ayat al-Qur’an atas dasar bersetuju dengan apa yang telah dianjurkan oleh Islam… Aku teringatkan sebuah kedai mamak yang terletak di sebelah stadium Darul Makmur…antara tempat kebiasaan aku sekeluarga pekena roti canai dan tey beng…Kedai ni tak lah besar ngat…Cuma mungkin tempatnya strategik berdekatan dgn klinik Farabi dan pasaraya Eng Hong pulak tu…maka tak hairanlah org sentiasa ada….menu? kira ok gak …roti canai taklah berminyak sgt…nasi beriani pun sedap…ada tosey dan capati….(ni dah kira promosi kedai dah ni…mintak2 tokey kedai dapat baca artikel aku ni…ade can dpt mkn tosey planta free).

Adala satu hari tu….ketika diambang PRK k.terengganu dulu… ketika mana aku sekeluarga sedang menikmati roti telur dan tosey…aku terperasan seorng mamat cina ni…sedang bersembang dgn 3 mamat melayu (mungkin pekerja dia ataupun client)…tp yg kedengaran jelas mamat cina ni yg byk cakapnya…hok melayu dok ngangguk je setiap 2 minit….dgn pelat cinanya yang agak pekat jugak…daripada ape yg aku dgr…perbincangan mmg berkisar kepada PRK k.terengganu…yang aku respek kt mamat cina ni…begitu bersungguh2nya dia menerangkan tentang kemungkaran BN ni (yg memang telah nyata)….siap dengan perumpamaan logik akal… aku dgn zaujahku hanya tersenyum melihatkan situasi tersebut sambil melayan kerenah anak2…

Mungkin senario begini…sudah banyak timbulnya di merata-rata tempat di Malaysia ini…kadang2 malu jugak …sbb kita orang melayu Islam yg sinonim dgn al-Quran…masih lagi tidak serasi dengan isi kandungannya….masih lagi takut untuk memberi penjelasan yg mana hak yang mana batil…walaupun dikedai2 kopi…ade yg sudah bersara dah…tp tak nak menyumbang kepada kebenaran…dgn alasan takut ade musuh…. MasyaAllah..puak2 ni tak baca sirah nabi ke?...Dalam menegakkan kalimatullah…bapak saudara baginda sendiri pun menjadi musuh….

Aku pun jadi makin tak fahamlah…hok dok senyap membatu ni bukan golongan yg bodo dan biol….kalu tgk sijil2 diaorg ni…sejuk perut mak diarong mengandungkan diaorang ni…tapi entahlah…adakah mereka ni golongan yg memisahkan politik dengan agama?...yg memang sah dasar sekularisma yang dibawa oleh fahaman kristian…..

ade pulak yang kalu berceramah ….suka sangat cari tajuk hok tak kena mengena langsung dengan al-Waqi’ yang berlaku sekarang…Nampak sgt nak mengabui mata masyarakat agar tidak mengendahkan perkara yang al-aulawiyah…(kalau refer kat al-Fadhil ust azhar Idrus…puak2 ni semua syaitan bisu belaka)

Dan minggu lps…sehari sebelum PRK 2 bukit dan se Batang….aku skali lg pi pekena roti telur dan tosey..di kedai yg sama……sebelum duduk…zaujah aku dah awal2 lagi mengisyaratkan matanya ke meja bersebelahan kami….disitu…skali lagi mamat cina tersebut bersungguh2 menjalankan rutinnya iaitu al-‘amru bil ma’ruf wa al-nahy an mungkar secara lisan….pendengarnya?....sudah tentu org melayu….dan sudah tentunya…kedai ini menjadi pilihanku bukan sahaja kerana menunya tp kerana bi’ahnya …mungkin dgn bi’ah sebegini dapat mendidik anak2 ku agar tidak menjadi penakut dalam menyampaikan kebenaran…walaupun dari contoh org cina….

Kepada mamat cina ni.…walaupun i tak pernah tegur u…dan u pun tak kenal i…bare in ur mind..that u are now…. my secret admire..

Aku berdoa kepada yang maha melihat lg mendengar….agar diberikan hidayah kepada org2 yang sebegini yang mana hati mereka sudahpun serasi dengar kebenaran yang telah dibawa oleh al-quran….

Thursday, April 9, 2009

SURAT TGNA KEPADA NGA KOR MING

13 Rabiul Akhir 1430

9 April 2009

YB Encik Nga Kor Ming
EXCO Kerajaan Negeri Perak
Pejabat EXCO Negeri Perak
30000 Ipoh
PERAK DARUL RIDZUAN.

Menemui YB Encik Nga dengan ucapan salam sejahtera


Yang Berhormat,

Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya telah mengikuti isu di sekitar percubaan YB untuk mengenali Islam melalui pembacaan Ayat-Ayat Al-Quran dengan tekun. Saya juga terharu mendengar keluhan YB yang berbunyi “saya berasa amat kesal apabila masyarakat Tionghua yang cuba mengenali Islam dan Al-Quran melalui kitab berkenaan, tiba-tiba dihalang.”

Saya boleh memahami dan menyelami perasaan kecewa yang sedang melanda hati YB. Mudah-mudahan dengan sikap “tidak mesra Umno” dan pemimpin-pemimpin Umno tentang kecenderungan masyarakat Tionghua dan India yang sihat ini, ia akan meningkatkan lagi kesedaran Non-Islam untuk lebih mengkaji, mendalami dan mengadakan forum serta wacana mengenai Islam dengan cara yang lebih meluas.

Saya mempunyai sebuah impian. Dalam tempoh tidak berapa lama lagi mudah-mudahan akan muncul lebih ramai orang dari kalangan masyarakat Tionghua, India, Siam, Bajau dan Kadazan yang tampil menjadi Qari, Ustaz, Khatib dan Imam di seluruh negara. Kalau Jenghiz Khan yang mengetuai tentera Moghul menyerang dan memusnahkan hampir seluruh Kerajaan dan tamadun Islam di Kota Baghdad, tetapi sempat ditebus semula keagungan Islam melalui cucunya yang bernama Aurangzeb yang menegakkan empayar Islam di India kemudiannya. Maka saya mempunyai keyakinan yang kuat bahawa Islam akan kembali gemilang di negara kita melalui kaedah dan insiden yang hampir sama. Mudah-mudahan YB lah orangnya yang akan meletakkan batu asas pertama ke arah menyusun batu bata yang kukuh ini untuk terus bertumpang tindih.

Mari kita bina asas ini dengan mengatur langkah-langkah permulaan melalui seminar, muzakarah, muqabalah, dialog dan wacana. Tajuk-tajuk seperti “dimana tak kenanya Islam” atau “apa mesej al-Quran kepada orang bukan Islam” bolehlah difikirkan. Anggota panel boleh terdiri daripada tokoh-tokoh PAS, Umno, DAP, PKR dan pemimpin-pemimpin NGO, pensyarah serta pendakwah bebas. Ia boleh dijadikan sesi kuliah bersiri yang boleh dianjurkan di PWTC, di masjid-masjid, surau-surau, kuil-kuil dewan-dewan perhimpunan, di universiti-universiti, baik di IPTS atau IPTA.

Sekali lagi saya mengucapkan syukur kepada Allah S.W.T di atas kekuatan dan keberanian yang ada pada YB. Terus tekun dan beristiqamahlah dalam mengharungi ujian-ujian ini. Insya Allah saya seakan-akan sedang melihat sekerdip lilin yang bercahaya di hujung sana. Marilah kita sama-sama ke sana.


* MEMBANGUN BERSAMA ISLAM *


(TUAN GURU DATO’ HAJI NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT)
Menteri Besar Kelantan
Merangkap
Mursyidul Am PAS

Wednesday, April 8, 2009

DUABUKITSUDAHDITAWANTINGGALLAHBATANGUNTUKDEPA

Seperti biasa...tidak kedengaran langsung berita keputusan pilihanraya bagi 2 bukit sampailah hampir pukul sepuluh aku terima msg daripada adikku yg mengatakan PR dah tawan 2 bukit...

Pastu barulah ada berita bergerak lebih kurang 2 inci yg biasa diletakkan dibahgian bawah tv mengesahkan kemenangan tersebut....

Bagi batang ai....awal2 lagi dah disiarkan....meluat betul...itupun masih ramai lagi hok tak nampak punyalah berat sebelah media massa di Malaysia ini...sehingga ditegur oleh seorang penganalisis politik di astro semalam yg mengatakan kwn dia di UK sudah tahu awal lg keputusan pilihanraya sedang beliau yg berada di Malaysia dan malah pada masa itu duduk di pejabat pusat berita Astro tidak tahu ape2 lagi pun. MasyaAllah...bagaimanalah puak2 ni esok nak jawap dgn Allah tentang berat sebelahnya mereka dengan manusia...Sedangkan Allah itu bersifat al-Rahman yang adil dan pemurah kepada setiap manusia tak kira apa bangsa dan agama..

ade pulak hok tak puas hati bila ade seorang cina yang baca ayat qur'an untuk membuktikan bahawa beliau pun bersetuju dgn anjuran islam al-Amru bil ma'ruf wa Nahy 'an Mungkar....menyedarkan org Islam sendiri bahawa politik tidak boleh dipisahkan dgn Islam yang dusturnya adalah al-Qur'an....pelik betullah....adalah mamat ni yang baru dilantik jadi mufti....mengatakan perbuatan tersebut menghina islam sbb cina tu tak betul baca...mmglah tk betul sebab dia tu cina sebb tak wajib dia baca dgn betul...niat dia hanya kepada makna ayat tersebut...hok wajib ialah orang islam, macamlah mamat ni baca al-Qur'an betul sgt...bukan aku tak kenal puak2 yg pejabat ni mana ade masa perbetulkan bacaan qur'an ditambah dgn ego pada jawatannya...kalau betul nak tegur perkara yg menghina Islam...kenapa tak tegur isteri menteri hok rambut terdedah...kenapa tak tegur hukum allah potong tangan pencuri ganti dengan hukum buatan manusia dan berlambak2 lagi perkara yang menghina islam...

aku pesanlah kt mufti ni...jgn memperbodohkan diri dengan pandangan2 yang memualkan..kalu mcm nilah pandangan seorang mufti...aku yg mmg dulu kurang respek kt mamat ni(sbb semua artikel dia kt paper mendatar jer..takdok langsung nak jelaskan hok haram mana hok halal mana) lagilah jatuh kedebum respek aku kat dia....dan aku nak sgt dgr bacaan fatihah dia...betul ke tidak dari segi tajwid...aku stop kat sini jer la dulu...makin lama aku taip makin menyirap darah aku kt org2 yang cam ni...
Wassalam...

Thursday, April 2, 2009

MENGANCAM JUGAK ....


OK jugak MPV proton baru ni...Nasib baik waja aku baru dua tahun pakai...

SONATA SEKEPING KERTAS YANG BERTULIS...

28 Mac 2009
1 Rabiul Akhir 1430

Mengadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong

Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah

Yang bersemayam di atas takhta Kerajaan Malaysia dengan beberapa amat kebesaran dan kemuliaannya.

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Ampun Tuanku,

Dengan hormat dan takzimnya patik sekalian merafa'kan sembah dan berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala, mudah-mudahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sentiasa berada dalam keadaan selamat dan kesejahteraan.

Ampun Tuanku,

MEMOHON PERKENAN UNTUK MENANGGUHKAN LANTIKAN PERDANA MENTERI BARU SEHINGGA NAMA BELIAU DIBERSIHKAN OLEH SURUHANJAYA BEBAS

Patik sekalian mewakili semua 81 Ahli Parlimen Pakatan Rakyat dengan penuh takzim ingin merafa' sembah mengenai rancangan YAB Perdana Menteri untuk mengadap Seri Paduka Baginda pada 2 April ini bagi menyatakan hasrat meletakkan jawatan dan menyerahkan jawatan beliau kepada YAB Timbalan Perdana Menteri yang merupakan Presiden Umno yang baru.

Ampun Tuanku,

Jawatan Perdana Menteri ini merupakan suatu jawatan tertinggi dalam negara yang menjadi maruah sesebuah negara. Jawatan yang sebegitu penting seharusnya diberikan kepada individu terpilih yang bersih dan tidak dipersoalkan integritinya.

Baru-baru ini terdapat banyak skandal yang mengaitkan nama YAB Timbalan Perdana Menteri seperti komisyen pembelian kapal selam Scorpene yang melibatkan negara Perancis. Yang paling mengejutkan adalah peristiwa pembunuhan seorang wanita Mongolia yang dikatakan turut mengaitkan nama beliau. Perkara di atas telah tersebar ke seluruh dunia dan diulas di banyak akhbar dan majalah seluruh dunia.

Oleh kerana perkara di atas begitu banyak diperkatakan dan memandangkan jawatan Perdana Menteri begitu penting buat negara ini, adalah amat wajar sekiranya Seri Paduka Baginda menangguhkan lantikan Perdana Menteri yang baru ini sehingga segala dakwaan berkenaan disiasat oleh sebuah Suruhanjaya Bebas dan nama beliau dibersihkan demi menjaga maruah negara ini.

Ampun Tuanku,

Patik sekalian akhiri warkah yang tidak sepertinya ini dengan sekalung penghargaan ke atas keprihatinan dan pertimbangan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala melanjutkan usia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan seluruh kerabat Tuanku dan semoga sentiasa berada di dalam kesejahteraan dan kebahagiaan yang berkekalan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Ampun Tuanku,

Patik sekalian dengan segala hormat takzimnya;

Bagi pihak Ahli Parlimen Pakatan Rakyat

YB Dato' Seri Anwar Ibrahim
Ketua Pembangkang merangkap Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat (PKR)

YB Dato' Seri Haji Abdul Hadi Awang
Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS)

YB Lim Kit Siang
Ketua Ahli Parlimen Democratic Action Party (DAP)

SENARAI AHLI PARLIMEN PARTI KEADILAN RAKYAT

1. YB Ahmad bin Kassim
2. YB Dato' Rashid Din
3. YB Dato' Johari Abdul
4. YB Gobala Krishnan a/l Nagapan
5. YB Zulkifli Nordin
6. YB Tan Tee Beng
7. YB Dato' Zahrain Mohamed Hashim
8. YB Mohd Yusmadi Mohd Yusoff
9. YB Mohsin Fadzli b Hj Samsuri
10. YB Dr Michael Jeyakumar Devaraj
11. YB Dr Lee Boon Chye
12. YB Abdul Aziz Abdul Kadir
13. YB Amran Abdul Ghani
14. YB Saifuddin Nasution Ismail
15. YB Dato' Dr Zainal Abidin Ahmad
16. YB William Leong Jee Keen
17. Yb Mohamed Azmin Ali
18. YB Zuraida Kamaruddin
19. YB Gwo-Burne Loh
20. YB Hee Loy Sian
21. YB Sivarasa a/l K Rasiah
22. YB Manikavasagam a/l Sundaram
23. YB Abdullah Sani Abdul Hamid
24. YB Chua Tian Chang
25. YB Wee Choo Keong
26. YB Nurul Izzah Anwar
27. YB Tan Sri Dato' Abdul Khalid Ibrahim
28. YB Dato' Kamarul Bahrin Abbas
29. YB Azan Ismail
30. YB Fuziah Salleh

SENARAI AHLI PARLIMEN PARTI ISLAM SEMALAYSIA

31. YB Ustaz Nasir Zakaria
32. YB Haji Mahfuz Omar
33. YB Dr Mohd Hayati Othman
34. YB Firdaus Jaafar
35. YB Che Uda Che Nik
36. YB Ustaz Haji Taib Azamuddin Md Taib
37. YB Dato' Haji Kamarudin Jaafar
38. YB Dato' Haji Abd Halim Ab Rahman
39. YB Dato' Wan Abdul Rahim Wan Abdullah
40. YB Siti Zailah Mohd Yusuf
41. YB Salahuddin Haji Ayub
42. YB Ustaz Haji Nasharudin Mat Isa
43. YB Muhammad Husin
44. YB Dr. Haji Mohd. Hatta Ramli
45. YB Ustaz Mujahid Haji Yusof Rawa
46. YB Mohd Abdul Wahid Endut
47. YB Dr. Dzulkifli Ahmad
48. YB Dr Che Rosli Che Mat
49. YB Khalid Abd Samad
50. YB Dr. Hajjah Siti Mariah Mahmud
51. YB Dr. Lo' Lo' Haji Mohd. Ghazali

SENARAI AHLI PARLIMEN DEMOCRATIC ACTION PARTY

52. YB Lim Guan Eng
53. YB Dr.Tan Seng Giaw
54. YB Chong Eng
55. YB M.Kulasegaran
56. YB Fong Kui Lun
57. YB Tan Kok Wai
58. YB Chow Kon Yeow
59. YB Teresa Kok Suh Sim
60. YB Prof.Dr.P.Ramasamy
61. YB Ngeh Koo Ham
62. YB Nga Kor Ming
63. YB Karpal Singh
64. YB Fong Po Kuan
65. YB Teo Nie Ching
66. YB Gobind Singh Deo
67. YB Chong Chieng Jen
68. YB Loke Siew Fook
69. YB Tony Pua Kiam Wee
70. YB Jeff Ooi Chuan Aun
71. YB Charles Santiago
72. YB M.Manogaran
73. YB Sim Tong Him
74. YB John Fernandez
75. YB Liew Chin Tong
76. YB Dr.Hiew King Cheu
77. YB Lim Lip Eng
78. YB Er Teck Hwa