Monday, October 27, 2008

AL-RASM AL-UTHMANI (FINAL POST)


KHATIMAHAl-hamdullilah...selesai sudah 18 posting untuk al-Rasm Uthmani...Diharap para pengunjung dapat memahami ruang lingkup ilmu rasm mushaf dan semoga kejahilan tidak lagi menjadi tetamu di hati kita dengan adanya kesemua posting ini.

Ada beberapa pandangan yang salah yang dapat ana simpulkan dalam membicarakan tentang al-rasm al-Uthmani :

1) Pendapat yang mengatakan kaedah al-rasm al-Uthmani ini hanya bermula pada zaman khalifah Uthman r.a ( disebabkan rasm itu disandarkan atas nama beliau). Sebenarnya rasm ini adalah tunjuk ajar daripada Rasullullah s.a.w dan sudah pastinya telah bermula di zaman Baginda.(sila rujuk posting ke 17, bagaimana Zaid b. Thabit menyalin semula al-Quran). Adapun disandarkan dengan nama Saidina Uthman kerana beliau yang mengarah agar disalin semula mengikut al-Urdhotul al-Akhirah dalam keadaan yang lebih tersusun mengikut turutan surah yang mana sebelum ini terdapat mushaf yang di pegang oleh sahabat-sahabat tertentu terkeluar dari tapisan al-Urdhotul al-Akhirah dan bercanggah dari segi turutan surah. Setelah siap, kesemua mushaf yang bercanggah dengan mushaf yg disalin oleh Zaid b. Thabit dibakar (dgn arahan Saidina Uthman) dan tinggallah mushaf yang mengikut kaedah rasm Uthmani (sila rujuk posting yang ke 5) yang diberi nama Mushaf al-Rasm al-Uthmani.

2) Pendapat yang mengatakan rasm Uthmani ini meliputi titik dan baris serta tanda-tanda lain yang terdapat dalam mushaf sekarang ini. Sebenarnya, yang di maksudkan dengan rasm Uthmani adalah tulisan sahaja. Titik, baris dan tanda-tanda lain yang terdapat didalam mushaf sekarang adalah daripada ibtikar al-'Ulamak. Justeru itu, titik, baris dan tanda-tanda lain bukan daripada syarat rasm Uthmani. Ada beberapa pandangan ulamak berkaitan dgn titik dan baris yang akan ana terangkan kemudian dalam bab Dhobt al-Quran..Insya Allah..

3) Pendapat yang mengatakan bahawa suhuf dizaman Rasullulah s.a.w , mushaf dizaman Abu Bakr r.a, 'Umar r.a, Uthman dan 'Ali r.a mempunyai titik dan baris . Sebenarnya, penggunaan titik dan baris didalam mushaf bermula di zaman Muawiyah oleh seorang ulama' yang bernama Abi Aswad al-Duali. Dan terbuktilah bahawasanya suhuf dan mushaf dizaman Rasullullah dan Khalifah yang 4 belum menggunakan kaedah titik dan baris. ( sila rujuk dalam (thakasusiyyah: Orthography of The Masahif).


InsyaAllah selepas in akan menyusul beberapa posting ilmiah yang merujuk kepada ulum al-quran, antaranya :

i) Fawasil ( Ilmu yang melibatkan pengiraan ayat al-Qur'an)

ii)Dobt al-Quran (Ilmu yang melibatkan penggunaan titik dan baris dalam mushaf)

iii)Tajweed al-Quran
( terjemahan daripada kitab Tanbih al-Ghafilin wa Irsyad al-Jahilin karangan al-Saqafisi)

AL-RASM UTHMANI (18)

ADAKAH BOLEH AL-QUR’AN DITULIS DENGAN HURUF SELAIN DARIPADA HURUF HIJAIYYAH?

Syeikh Husayn Wali, bekas ketua Majlis Fatwa al-Azhar bilamana beliau disoal tentang adakah boleh menulis al-Qur’an dalam bahasa Latin, beliau menjawab: tidak syak lagi bahawa terdapat setengah huruf arab tidak boleh diungkapkan mengikut bahasa Latin, oleh itu bahasa Latin tidak boleh menggantikan bahasa Arab.

Dan jika ditulis juga, maka akan timbul kerosakkan pada bacaan mahupun makna, dan beliau bertegas bahawa mengikut syariat Islam, al-Qur’an mesti dilindungi daripada apa jua pengubahan dan kerosakkan..”Kitabat al-Qur’an al-Karim bil Huruf al-Latiniyya” Majallat al-Azhar

Syeikh Mahmud Abu Daqiqa pula menambah tindakan ini akan membelakangi rasm Uthmani yang mana telah diakui kewajipan penulisannya oleh para ulama’ ..”kalimah fi tarjamat al-qur’an al-Karim”. Majallat Nur Islam

Walau bagaimana pun, Syeikh Muhammad Bakhit telah ditanya oleh orang Islam di Transvaal (Afrika Selatan) tentang penulisan al-Qur’an dalam bahasa Inggeris dan Perancis kerana mereka menganggap bahawa huruf Inggeris kurang penggunaannya daripada huruf Arab dan isu ini menjadi perbalahan diantara masyarakat Islam di Afrika selatan pada ketika itu.

Maka Syeikh Muhammad Bakhit pun menjawab mengikut mazhab Hanafi, harus ditulis al-Qur’an dengan bukan tulisan Arab selagimana tidak mengubah sebutan dan makna, tetapi jalan yang paling selamat ialah menulis dengan tulisan arab dan kemudian menulis terjemahan dan tafsiran dalam bahasa lain.

Soalan yang sama telah diajukan kepada Syeikh Rashid Ridha dan beliau menjawab jika bahasa lain gagal berfungsi sepertimana bahasa Arab, maka bahasa tersebut dilarang untuk ditulis. Walaubagaimana pun al-Qur’an boleh dibaca dengan betul sekiranya ditulis dalam bahasa Parsi, dan tidak menjadi kesalahan jikalau ditulis dengan bahasa tersebut. Tetapi, perlulah mengambil kira ijma’ Ulama’ yang mewajibkan al-Qur’an itu ditulis dalam rasm Uthmani

Kemudian beliau menambah, satu-satunya keadaan yang membolehkan al-Qur’an itu ditulis dengan bukan bahasa Arab ialah jikalau keadaan itu terlalu kritikal yang melibatkan saudara baru yang tidak mengenali bahasa Arab untuk mempermudahkan bacaan.” Kitabat al-Qur’an bil al-Hurufu al-Inkliziyya” Majallat al-Manar