Thursday, June 30, 2011

Nota kelas Tilawah tafsir ( al-Baqarah 44-48)

بسم الله الرحمن الرحيم

1- Ayat 44:

- Seterusnya ayat ini diturunkan keatas kaum yahudi, merupakan suatu pertanyaan yang mengandungi kecaman, sambil mengeji ke atas pekerti mereka. Ini adalah kerana sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad s.a.w, mereka pernah memberitahu kepada orang-orang arab di Mekah tentang kebangkitan seorang nabi dengan menyebutkan pula sifat-sifatnya mengikut isi kitab Taurat yang mereka baca bahkan menyuruh orang ramai agar beriman kepadanya.

- Al-Syahid Sayyid Qutb berkata “Walaupun pada asalnya membicarakan keadaan yang berlaku dikalangan bani Israel, tetapi saranannya tetap kekal ditujukan kepada hati umat manusia seluruhnya terutama kepada ahli-ahli agama khususnya. Ini adalah penyakit kepada ahli-ahli agama apabila agama itu telah menjadi suatu pekerjaan atau perusahaan bukannya aqidah yang hangat dan menimbulkan semangat. Mereka menyuruh orang ramai berbuat kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka menyeru orang ramai kepada ketaatan, tetapi mereka sendiri abaikan. Mereka mengubah kalam Allah dari tempat yang sebenar. Mereka berbuat begitu dengan tujuan untuk membela kepentingan serta kehendak hartawan atau orang-orang yang berkuasa sebagaimana yang dilakukan oleh ketua-ketua agama yahudi.[1]

- Dengan ayat ini hendaklah dijadikan iktibar kepada kaum muslimin yang mana janganlah menjadi orang yang menyuruh kepada kebaikan serta berbuat kebajikan sedangkan kewajiban diri sendiri sering dilupakan. Thabit dengan hadith Rasullullah s.a.w yang diriwayatkan oleh imam al-Baghawi yang bermaksud[2]:

Dari Anas, ia berkata telah bersabda Rasullullah s.a.w: “Aku telah melihat pada malam isra’ yang aku diisra’kan, ada satu kaum menggunting-guntingkan bibir mereka dengan gunting yang diperbuat daripada api neraka”. Aku bertanya: “Siapakah mereka itu wahai Jibril?” Jawab Jibril: “Mereka adalah ahli pidato dari umat tuan hamba. Mereka menyuruh ornag berbuat kebajikan dan mereka melupakan diri sendiri, sedangkan mereka membaca kitab Allah, tiadakah mereka berakal?”

2- Ayat 45:

- Seterusnya Allah s.w.t menganjurkan kepada hambanya agar sentiasa memohon pertolonganNya dengan mengurniakan sifat kesabaran di dalam melaksanakan sebarang pekerjaan serta mengurniakan keteguhan hati di dalam menunaikan ibadat sembahyang. Ibadah sembahyang secara realitinya hanya dapat disempurnakan dengan banyaknya kesabaran. Itulah sebabnya didalam ayat ini didahulukan kalimah al-Sabr dari kalimah al-Solah kerana pentingnya sifat tersebut dan amat mustahak dimiliki oleh semua manusia.

- Al-Qur’an menganjurkan kepada semua manusia supaya mencari pertolongan dengan bersabar dan mendirikan solat. Al-Qur’an menuntut khususnya kaum yahudi mengutamakan kebenaran yang diketahui oleh mereka dari kedudukkan istimewa yang mereka nikmati di Madinah. Ini adalah pendapat yang mengatakan makna al-Solah itu adalah hukum Syar’iyyah.[3] Juga supaya mereka bergabung didalam angkatan iman kerana mereka sendiri berdakwah kepada orang-ramai supaya beriman. Semua ini memerlukan kekuatan, kebenaran, keikhlasan dan pertolongan dari sifat sabar dan mendirikan solat.

- Al-Syahid Sayyid Qutb berkata “Dakwah supaya mencari pertolongan dengan kesabaran itu seringkali diulang-ulangkan kerana kesabaran itu merupakan bekalan yang perlu untuk menghadapi segala kesulitan, dan kesulitan yang paling sukar adalah kesulitan menurunkan diri dari kepimpinan dan kesulitan mengorbankan faedah dunia untuk menghormati, mengutama, mengakui dan mematuhi kebenaran. Adapun mencari pertolongan dengan mengerjakan sembahyang adalah kerana sembahyang itu ialah perhubungan dan pertemuan diantara hamba dengan Allah s.w.t. Dari perhubungan inilah hatinya mendapat kekuatan, ruhnya menikmati hubungan dan jiwanya mendapat bekalan yang lebih berharga dari segala harta kekayaan dunia. Kebiasaannya Rasullullah s.a.w apabila menghadapi sesuatu kesulitan beliau akan terus mendirikan sembahyang[4] sedangkan beliau mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah s.w.t dan ruh beliau sentiasa bersambung dengan wahyu dan ilham daripada Allah s.w.t. Oleh itu solat yang menjadi matair yang melimpah ruah ini dapat ditimba oleh setiap orang mu’min yang berkehendak kepada bekalan didalam perjalanan umpama berkehendakkan air untuk menghilangkan dahaga dihari yang panas, berkehendakkan bantuan ketika putus bantuan serta berkehendakkan modal ketika kehabisan modal[5].”

- Ada juga pendapat yang mengatakan makna al-Solah itu adalah doa, iaitu meminta tolong dengan sabar serta berdoa,[6] sepertimana firmanNya[7]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Maksudnya: “Wahai orang yang beriman! apabila kamu memerangi sesuatu pasukan (musuh), maka hendaklah kamu berteguh hati (dalam menghadapinya) dan sebutlah (nama) Allah (serta berdoa kepadaNya) sebanyak-banyaknya supaya kamu berjaya (mendapat kemenangan)”

Ini adalah kerana al-Thibat itu adalah sabar dan al-Zikr itu adalah doa.

- Mujahid pula berpendapat bahawa makna al-Sabr itu adalah puasa sebab itu dikatakan bulan Ramadhan itu adalah bulan kesabaran. Maka mengikut pendapat ini maka jadilah makna al-Sabr dan al-Solah itu berkaitan kerana puasa itu menahan syahwat serta meninggalkan kenikmatan dunia dan solat itu mencegah perkara yang keji dan mungkar[8].

- Dan ayat ini juga boleh menjelaskan kepada kita bahawa ibadah sembahyang itu adalah amat berat untuk dipikul serta berat untuk dipraktikkan kerana banyak syarat-syaratnya merangkumi rukun-rukun serta perkara-perkara yang membatalkannya, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ yakni taat dan takut kepada Allah s.w.t. Sembahyang itu sebenarnya merupakan ibadat yang ringan dan mudah apabila seseorang itu merasakan kelazatannya dan mula merasa ketagihannya. Ini adalah kerana dengan sembahyang yang penuh dengan khusyu’ itu, telah berasa dirinya benar-benar dihadapan Allah s.w.t dan terasa aman dan tenteram jiwanya.

3- Ayat 46:

- Ayat ini pula merupakan sambungan daripada ayat terdahulu menceritakan ciri-ciri orang yang khusyu’ itu adalah mereka yang yakin dengan sebenar-benarnya bahawa mereka akan berjumpa dengan Allah s.w.t dan sudah pasti kepada Allah s.w.t mereka akan dikembalikan. Maka tidaklah menjadi suatu perkara yang menghairankan bagi orang yang khusyu’ dalam sembahyang akan merasakan kelazatan kerana dirasanya diri mereka benar-benar berhadapan dengan Allah s.w.t.

4- Ayat 47:

- Dalam ayat ini sekali lagi Allah s.w.t memberi peringatan kepada kaum bani Israel akan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka sebagai mana yang telah disebut pada ayat ke 40 dahulu. Bahkan Allah s.w.t menyatakan keagungan sejarah mereka kerana banyaknya nabi dan rasul yang dibangkitkan oleh Allah s.w.t dari kaum bani Israel yang mana perkara sedemikian tidak berlaku kepada umat-umat yang lain sebelumnya mahupun selepasnya[9]. Dikalangan mereka juga banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin besar dunia yang menakluk dan memerintah serta dikalangan mereka juga banyak terdapat ramai ahli falsafah dan cerdik pandai.

- Al-Qur’an sendiri menyebut 10 keistimewaan bani Israel yang telah Allah kurniakan kepada mereka[10]:

i. Diselamatkan daripada kekejaman Fir’aun

ii. Laut Merah terbelah dua, hingga dapat mereka lalui untuk menyelamatkan diri dari dikejar Fir’aun dan tenteranya

iii. Orang yang mati disambar petir, lalu Allah s.w.t menghidupkan mereka semula

iv. Allah s.w.t menyelubungkan awan keatas mereka dari panas matahari ketika mereka terperangkap sesat dipadang pasir.

v. Allah s.w.t mengurniakan mereka al-Manna iaitu sejenis manisan

vi. Allah s.w.t mengurniakan mereka al-Salwa iaitu sejenis burung untuk makanan

vii. Allah s.w.t memaafkan mereka diatas perbuatan mereka menyembah anak lembu ketika nabi Musa a.s pergi bermunajat.

viii. Allah s.w.t member keampunan bagi mereka ketika mana mereka berseru memohon keampunan

ix. Allah s.w.t menurunkan kitab Taurat keatas nabi Musa a.s sebagai panduan hidup kaum bani Israel

x. Allah memancarkan 12 mata air untuk minuman mereka ketika mereka kehausan di padang pasir

5- Ayat 48:

- Seterusnya Allah s.w.t memperingatkan kepada hambaNya supaya takut kepada hari akhirat, yang mana hari itu tidak seorang pun yang boleh menjadikan dirinya sebagai pengganti kepada orang lain dalam sebarang urusan atau perkara. Semua manusia tidak akan mendapat kesempatan untuk mengemukakan jaminan orang ataupun jaminan harta seperti kebiasaan yang mereka lakukan didunia ini. Tidak seorang pun akan mendapat keringanan disebabkan bapanya wali mahu pun nabi. Begitu juga tidak seorang pun akan mendapat keringanan dengan sebab anaknya orang besar mahupun menteri. Hari yang tiada manfaat harta-harta dunia kerana tiada satu sen pun boleh menebus dosa-dosa yang telah dibuat sepertimana firmanNya[11]:

يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)

Bermaksud: “Hari yang padanya harta benda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apa pun. Kecuali orang yang datang menghadap Allah s.w.t dengan hati yang selamat sejahtera” (yakni selamat daripada syirik dan penyakit nifaq)[1] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 246.

[2] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 1, mk 74, Lihat juga Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Azim (1997), J.1, mk 74.

[3] Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 1-2, mk 253

[4] Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Azim (1997), J.1, mk 75. Lihat juga Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 1-2, mk 253

[5] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 250

[6] Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi: Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil ( 1999), J. 1, mk 86

[7] al-Anfal, 45.

[8] Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 1-2, mk 253

[9] Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 1-2, mk 256

[10] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 1, mk 80

[11] al-Syu’ara’, 88-89

Wednesday, June 29, 2011

Nota kelas Tilawah tafsir ( al-Baqarah 41-43)

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Ayat 41:

- Seterusnya Allah s.w.t memerintah kepada Bani Israel beriman dengan al-Qur’an yang mana al-Qur’an itu sebenarnya membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada nabi Musa a.s melibatkan ibadat, ketauhidan kepada Allah serta kebangkitan Rasullullah s.a.w[1]. Penerimaan al-Qur’an daripada Allah s.w.t adalah penerusan risalah kerasulan yang diutuskan oleh Allah s.w.t dikalangan manusia yang berakhir dengan nabi Muhammad s.a.w. Maka sekiranya mempercayai kebenaran isi al-Qur’an, baharulah benar-benar mempercayai Taurat. Sebaliknya sekiranya mendusta dan ingkarkan kebenaran al-Qur’an beerti juga mendusta dan ingkarkan akan kebenaran Taurat.[2]

- Dan kemudiannya Allah s.w.t memberi amaran kepada bani Israel agar jangan menjadi golongan yang paling awal kafir kepada Allah s.w.t. Yakni golongan pelopor yang mengingkariNya walaupun mengetahui tentang kebenaranNya. Kenapakah Allah berfirman sedemikian sedangkan dalam sejarah Islam, golongan yang paling awal berbuat sedemikian adalah golongan musyrikin Mekah yang terus-terang menyembah berhala. Ini adalah kerana yang dimaksudkan “yang paling awal kafir” ini adalah dikalangan ahli Kitab daripada Yahudi dan Kristian yang sudah sememangnya tahu tentang kerasulan Nabi Muhammad s.a.w melalui kitab-kitab yang di turunkan sebelum al-Qur’an. Berkata Ibn ‘Abbas, maksudnya adalah “ Jangan menjadi golongan yang pertama kafir dengan isi al-Qur’an sedangkan kamu ada ilmu yang tiada pada orang lain selain kamu[3]. Pendapat ini disokong dengan firman Allah s.w.t yang berbunyi[4]:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Maksudnya: Sesungguhnya mereka yang kami datangkan akan kitab, mereka itu mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri dan setengah golongan daripada mereka menyembunyikan yang hak sedangkan mereka mengetahuinya.

- Bukan sahaja golongan ini tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan batang tubuh sehingga tanda-tanda di badan Baginda pun mereka tahu. Oleh itu Allah s.w.t memberi amaran yang keras kepada golongan ini agar ilmu pengetahuan yang telah Allah kurniakan kepada mereka dalam membezakan antara hak dan batil janganlah disisihkan hanya kerana bersifat hasad dengki terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasullullah s.a.w sekaligus menjadi golongan yang pertama kafir, menentang kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

- Seterusnya ayat ini memberi amaran kepada golongan bani Israel agar tidak “menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah” . maksudnya, kerana habuan duniawi berupa pangkat dan harta benda, sanggup mengenepikan ajaran Allah s.w.t. Inilah dia perangai kaum yahudi, pemimpin dan pendita mereka. Mereka merasakan kalau ikut Muhammad mereka menjadi sesak dada, tidak boleh memiliki harta benda serta tidak boleh menjadi raja. Mereka sanggup menjual ayat-ayat kebenaran daripada Allah s.w.t dengan begitu murah sedangkan ayat Allah s.w.t itu terlalu mahal, tidak boleh dibandingkan dengan segala yang ada didalam dunia ini. Allah s.w.t juga memberi amaran kepada golongan yahudi ini supaya mereka bertaqwa kepada Allah dan hanya Allah sahaja yang layak bagi mereka takuti.

- Ayat ini juga mengikut ahli tafsir, adalah diturunkan keatas Ka’ab b. Asyraf dan ketua-ketua serta ulama’ bangsa yahudi di Madinah, yang telah biasa menerima hasil-hasil tanaman, buah-buahan, ternakan dan wang dari anak-anak buah mereka yang terdiri daripada orang jahil dan bebal. Iaitu hasil tiap-tiap tahun yang ditetapkan sekian banyaknya, konon sebagai hadiah kepada ketua-ketua dan orang alim. Harta dan pendapatan duniawi sememangnya merupakan adat ketamakan kaum yahudi dari sejak zaman dahulu lagi. Mereka enggan memberitahu kepada pengikut-pengikut mereka bahawasanya Muhammad itu seorang nabi, sebagaimana mestinya seorang alim itu memberitahu perkara yang benar mengikut ajaran-ajaran kitab Taurat. Malah jika ditanya, sengaja mereka rahsiakan bahkan mereka sengaja mengubah tulisan yang ada dalam kitab Taurat dengan perkataan-perkataan yang tiada berlawanan dengan hawa nafsu mereka. Ini adalah kerana mereka khuatir, sekiranya mereka berkata benar[5], nescaya pengikut mereka akan berpaling padah dan dengan demikian mereka akan kempunan dari hadiah dan pemberian pengikut mereka[6].

2. Ayat 42:

- Amaran Allah s.w.t berterusan lagi kepada kaum yahudi yang mana kali ini Allah memberi amaran jangan mencampur-adukkan kebenaran dan kebatilan sehingga manusia menjadi keliru dengan tujuan tidak lain tidak bukan semata-mata untuk menyembunyikan kebenaran. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb : “Kaum yahudi telah melakukan perbuatan mencampur-adukkan diantara kebatilan dengan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran pada setiap kesempatan yang diperolehi oleh mereka sebagaimana yang akan dihuraikan oleh al-Qur’an didalam berbagai-bagai surahNya. Mereka selama-lamanya akan bertindak selaku pembuat fitnah, pencetus kekacauan didalam masyarakat Islam dan pengacau keamanan didalam barisan Islam[7]. Nampak pada zahirnya beriman dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi selepas daripada itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Pernah diriwayatkan, dimana kaum yahudi ini menugaskan Abdullah b. Salam r.a yang terkenal sebagai seorang alim yahudi Madinah (sebelum masuk Islam) atau mufti besar yahudi Madinah supaya berbahas dan berhujjah dengan Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Abdullah bin Salam ini datang berjumpa dengan Rasullullah s.a.w lalu beliau diperdengarkan ayat al-Qur’an dan apa yang disabdakan oleh baginda sendiri, beliau sedar akan betul dan benarnya nabi Muhammad s.a.w.

- Kaum Yahudi menunggu Abdullah b. Salam balik untuk mendengar khabar natijah daripada perbahasan tersebut tetapi oleh kerana terlalu lama menunggu kepulangan Abdullah b. Salam, mereka memutuskan untuk pergi sendiri mencari Abdullah tanpa mereka sedari Abdullah b. Salam sudah pun memeluk Islam. Dalam masa yang sama Abdullah b. Salam meminta izin kepada Rasullullah s.a.w untuk menyembunyikan diri dan meminta sekiranya kaumnya datang, minta ditanya kepada mereka siapa sebenarnya Abdullah b. Salam. Maka setelah datang kaum yahudi, dan ditanya kepada mereka siapakah Abdullah b. Salam, lalu dengan bangganya mereka mengatakan bahawa Abdullah b. Salam adalah orang yang paling alim, mulia, dihormati dan dianggap sebagai pemimpin atau ketua dikalangan mereka.

- Sedang mereka seronok memuji Abdullah, tiba-tiba Abdullah b. Salam pun keluar daripada tempat persembunyian lalu terus mengisytiharkan bahawa beliau telah masuk Islam, mengakui kebenaran dan kerasulan nabi Muhammad s.a.w. Dan ketika itu, segala pujian terhadap Abdullah b. Salam yang dihamburkan oleh kaum yahudi tadi sekelip mata bertukar menjadi penghinaan serta cacian. Abdullah b. Salam yang alim dan mulia tadi bertukar menjadi Abdullah b. Salam yang jahil, bodoh dan pengkhianat.

- Inilah perangai Yahudi yang mahu memaksa ulama’-ulama’ mereka supaya menyembunyikan kebenaran. Bagi mereka apa yang betul yang terdapat dalam al-Qur’an mesti disembunyikan, jangan diberitahu kepada orang ramai sehingga bercampur –aduk antara kebenaran dan kebatilan dengan objektifnya supaya manusia itu sukar untuk memahami kebenaran , padahal mereka tahu bahawa apa yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w itu adalah benar belaka. Kalau mereka jahil, tidak ada pengetahuan mereka tentang yang hak, boleh dimaafkan. Tetapi mereka orang yang alim dan berpengetahuan dan sesungguhnya perbuatan mereka itu adalah seburuk-buruk pekerti dan sekaligus ayat ini menjadi dalil bahawa seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan, haram hukumnya menyembunyikannya dengan tiada mahu mengajarkannya kepada orang lain.

3. Ayat 43:

- Pada ayat ini, Allah s.w.t menyuruh mendirikan sembahyang secara umum diringi pula arahan mengeluarkan zakat terhadap harta kekayaan mengikut nisbah dan kadar yang ditentukan. Juga suruhan secara khusus kepada orang-orang yahudi yang selama ini sembahyang tanpa ruku’[8], maka selepas ini hendaklah mereka sembahyang memakai ruku’ mengikut syari’at Islam dan mengerjakannya bersama-sama dengan Rasullullah s.a.w serta para sahabat yang lain. Ayat ini juga menganjurkan bahawa tiap-tiap sembahyang hendaklah dikerjakan secara berjemaah. Berkaitan dengan ayat ini, al-Syahid Sayyid Qutb menegaskan bahawa ayat ini menyeru kaum bani Israel bergabung didalam angkatan iman, menyertai barisan muslimin, mengerjakan ibadah yang difardukan oleh Allah s.w.t dan meninggalkan sikap pengasingan diri dan fanatik perkauman yang keji yang mana sifat ini menjadi sifat terkenal kaum yahudi sejak zaman dahulu lagi[9].[1] Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi (Madarik al-Tanzil wa Haqa’iq al-Takwil) (1999), J. 1, mk 84.

[2] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 1, mk 71

[3] Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim (1997), J.. 1, mk 72.

[4] al-Baqarah, 146.

[5] yakni mengatakan bahawa Muhammad itu adalah sebenar-benarnya nabi.

[6] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 1, mk 72

[7] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 244-245.

[8] Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi (Madarik al-Tanzil wa Haqa’iq al-Takwil) (1999), J. 1, mk 85.

[9] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 245

Saturday, June 18, 2011

JAMA' SURAH AL-BAQARAH 1-5

BACAAN JAMA’ SURAH AL-BAQARAH (1-5)

MELALUI TARIQ AL-SYATIBIYYAH

بسم الله الرحمن الرحيم

الم

1. Qalun baca dan semua ikut

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

1. Qalun baca semua ikut kecuali Ibn Kathir dan al-Susi

2. Al-Susi dengan idgham kabir[1]

3. Ibn Kathir dengan silah ha’ kinayah[2]

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

1. Qalun baca sukun mim jama’ secara khilaf[3] pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ , semua ikut kecuali Warsy, Ibn Kathir dan al-Susi.[4]

2. Qalun membaca pula silah mim jama’ pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ dan Ibn Kathir ikut.

3. Warsy baca taghliz lam [5]pada kalimah الصَّلاة dan ibdal hamzah [6]pada kalimah يُؤْمِنُونَ

4. Al-Susi baca ibdal hamzah [7] pada kalimah يُؤْمِنُونَ

Disebabkan ayat keempat selepas ini terdapat mad al-munfasil padanya, adalah lebih elok difahami dahulu kaedah ikhtiyar[8] imam-imam terhadap mad al-Munfasil sekaligus mad al-Muttasil

Munfasil:

1. Qasr[9] : Ibn Kathir dan al-Susi secara qaulan wahidan dan Qalun serta al-Durri Abu ‘Amru secara khilaf.

2. Tawassut: Ibn ‘Amir, ‘Asim, al-Kisaei secara qaulan wahidan serta Qalun serta al-Durri Abu ‘Amru secara khilaf.

3. Mad atau Isyba’: Warsy dan Hamzah secara qaulan wahidan.

Muttasil:

1. Tawassut: Qalun, Ibn kathir, Abu ‘Amru, Ibn ‘Amir, ‘Asim, al-Kisaei secara qaulan wahidan.

2. Mad atau Isyba’: Warsy dan Hamzah secara qaulan wahidan.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

1. Qalun baca secara qasr al-munfasil dan sukun mim al-jama’ secara khilaf pada kalimah هُمْ , hanya al-Durri Abu ‘Amru (wajah pertama) sahaja ikut.[10]

2. Qalun membaca pula silah mim al-jama’ pada kalimah هُمْ dan Ibn Kathir ikut.

3. Qalun membaca pula secara tawassut al-munfasil dan sukun mim al-jama’ secara khilaf pada kalimah هُمْ , al-Durri Abu ‘Amru (wajah kedua), Ibn ‘Amir, ‘Asim dan al-Kisaei ikut .[11]

4. Qalun membaca pula silah mim al-jama’ pada kalimah هُمْ

5. Hamzah baca secara mad al-munfasil dan saktah[12] pada kalimah وَبِالآخرَةِ

6. Khallad (wajah kedua) pula ikut dengan meninggalkan saktah [13]pada kalimah وَبِالآخرَةِ

7. Warsy baca tarqiq ra[14], naqal[15] dan tathlis al-Badal [16]pada kalimah وَبِالآخرَةِ dan ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

8. Al-Susi baca qasr al-munfasil beserta ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

1. Qalun baca dengan tawassut al-Muttasil dengan sukun mim al-Jam’ pada kalimah رَبِّهِمْ semua ikut kecuali Warsy, Ibn Kathir dan Hamzah.[17]

2. Qalun membaca pula dengan silah mim al-Jam’ pada kalimah رَبِّهِمْ dan Ibn Kathir ikut.[18]

3. Warsy membaca dengan mad al-Muttasil dan Hamzah ikut.[1] Kata al-Syaikh Hassan Khalaf al-Hussaini (Mukhtasar bulughu al-Umniyyah,, bab Hukm ma fi al-Idgham al-Kabir wa Ha al-Kinayah, mk 5):

والادغام بالسوسي خص

[2] Kata al-Syatibi (Hirz, bab ha’ al-Kinayah, mk 13):

وما قبله التسكين لإبن كثيرهم

[3] Kata al-Syatibi (Hirz, bab surah Umm al-Qur’an, mk 9):

وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دركا وقالون بتخييره جلا

[4] Maka yang mengikut bacaan Qalun adalah al-Duri Abu ‘Amru, Ibn ‘Amir, ‘Asim, Hamzah dan al-Kisaei.

[5] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Lamat, mk 29):

وغلظ ورش فتح لام لصادها أوالطاء أو للظاء قبل تنزلا

إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا

[6] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 18):

إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا

Jikalau waqaf pada kalimah يُؤْمِنُونَ, Hamzah akan ibdal sepertimana kata al-Syatibi (Hirz, bab Waqf Hamzah wa Hisham ‘ala al-Hamz, mk 19):

فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحركه قد تنزلا

[7] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 18):

ويبدل للسوسى كل مسكن من الهمز مدا

[8] Ikhtiyar ini hanya melibatkan kaedah dua martabat sahaja bagi pengertian mad, iaitu tawassut dan isyba’. Secara hakikatnya ada beberapa martabat yang dinaqalkan daripada imam-imam. Demi untuk menjimatkan masa, adalah lebih baik digunakan 2 martabat ini sahaja. Untuk lebih jelas dalam memahami kesemua martabat sila lihat al-Dani, al-Taysir fi al-Qira’at al-Sab’ (1996), mk 35. Lihat juga Felza Zulhibri b. Abd Hamid (2010),Riwayat Hafs bin Sulayman al-Kufi: Kajian Perbandingan antara Tariq al-Shatibiyyah dengan Tariq al-Jazariyyah. Disertasi, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, mk 81.

[9] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Mad wa al-Qasr, mk 14):

فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا

[10] Maka yang tidak mengikut bacaan Qalun yang pertama ini adalah Warsy, Ibn Kathir, al-Durri Abu ‘Amru (wajah kedua), al-Susi, Ibn ‘Amir, ‘Asim, Hamzah dan al-Kisaei.

[11] Maka baki imam yang tidak membaca lagi setakat bacaan Qalun yang ketiga ini adalah Warsy, al-Susi dan Hamzah

[12] Kata al-Syatibi (Hirz, bab Naql Harakat al-Hamz ila al-Sakin Qablaha, mk 19):

وعنده روى خلف فى الوصل سكتا مقللا

[13] Kata al-Syatibi (Hirz, bab Naql Harakat al-Hamz ila al-Sakin Qablaha, mk 19):

وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشئ وشيا لم يزيد

[14] Kata al-Syatibi (Hirz, bab Mazahibhim fi al-Ra’at, mk 28):

ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا

[15] Kata al-Syatibi (Hirz, bab Naql Harakat al-Hamz ila al-Sakin Qablaha, mk 19):

وحرك لورش كل ساكن اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا

[16] Bermula dengan qasr kemudian tawassut dan akhirnya mad. Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Mad wa al-Qasr, mk 14):

وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم

[17] Maka yang mengikut bacaan Qalun yang pertama ini adalah Abu ‘Amru, Ibn ‘Amir, ‘Asim dan al-Kisaei

[18] Maka yang masih tidak membaca lagi setakat bacaan Qalun yang kedua ini ialah Warsy dan Hamzah