Thursday, December 29, 2011

Nota kelas Tilawah tafsir (al-Baqarah 98-101)

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Ayat 98

- Ayat ini sebagai sambungan daripada ayat yang terdahulu iaitu menyatakan barangsiapa yang memusuhi salah satu daripada Malaikat yang disebut pada ayat ini, bermakna memusuh semuanya. Kalau memusuhi Mikail, dia adalah pegawai yang membahagi-bahagikan rezeki dan rezeki itu sudah pasti kepunyaan Allah s.w.t. Kalau memusuhi Jibril, dia juga penghantar wahyu dari Allah s.w.t yang mana wahyu itu merupakan makanan roh yang pasti lebih penting daripada makanan untuk tubuh badan. Dan kalau memusuhi para rasul dan utusan Allah s.w.t bermakna juga memusuhi Allah s.w.t[1]. Bagaimanakah seseorang itu bermusuh dengan Allah s.w.t? kalau bermusuh dengan sesama manusia, kemungkinan besar akan membawa senjata serta ajak berlawan. Bermusuhan dengan Allah s.w.t pula ialah dengan mengerjakan maksiat dan bermusuh dengan wali-wali Allah (ya’ni pemimpin Allah s.w.t dari kalangan orang yang beriman). Siapakah mereka ini? Mereka ialah terdiri daripada pemimpin yang menjalankan hukum Allah s.w.t termasuklah para ulama’ yang membawa risalah daripada Allah s.w.t melalui para RasulNya.

- Berkata Asy-Syahid Sayyid Qutb[2]: “ Mereka (kaum Yahudi) seperti adat kebiasaan mereka yang suka membeza-bezakan agama dan para rasul. Mereka telah pula membeza-bezakan Malaikat Allah yang mereka dengar nama dan tugas mereka. Mereka mendakwa mempunyai hubungan persahabatan dengan Mikail. Oleh sebab itulah ayat ini mengumpulkan Jibril, Mikail, para Malaikat Allah dan para RasulNya dalam satu barisan ayat untuk menerangkan kesatuan dan persamaan mereka dan untuk mengumumkan bahawa sesiapa yang memusuhi mana-mana satu dari mereka (yang telah disebut dalam ayat ini) beerti memusuhi seluruh mereka dan memusuhi Allah s.w.t dan sesiapa yang berbuat demikian tergolong di dalam golongan orang-orang kafir”

- Dengan ini, dapatlah difahami bahawasanya orang yang bermusuh dengan ulama (yang menegakkan Islam) adalah sebenarnya memusuhi Allah s.w.t. Dan juga apabila seseorang itu berseteru dengan orang yang menjalankan kerja-kerja menegakkan hukum Allah s.w.t, maka itulah juga maknanya orang itu bermusuh dengan Allah s.w.t. Berkata Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamad :“Memusuhi Allah s.w.t” disini bermaksud mereka memusuhi hamba-hamba Allah yang taat kepadaNya. Hal ini demikian kerana hamba-hamba yang taat inilah selalu dihadapkan tentangan, sekatan dan pencabulan. Bagi Allah s.w.t, permusuhan orang yang kufur itu tiadalah menjejaskan dan tiada sekali-kali memberi bekas kepda Allah s.w.t malah menyebabkan orang yang kufur itu menerima seksa yang berkekalan [3].

- Di dalam ayat ini juga secara jelas dan terang menunjukkan bahawa orang yang menentang Allah s.w.t, para ulama’ Islam yang membawa ajaran Islam yang sebenarnya adalah kafir disisi Allah s.w.t. Mereka bermusuh semata-mata kerana para ulama ini mahu menegakkan hukum Allah s.w.t. Oleh kerana itulah mengikut apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang masalah aqidah, antara perkara yang membolehkan seseorang itu menjadi kufur ialah bermusuh dengan Allah s.w.t, wali-waliNya dan mereka-mereka yang menyebarkan ajaran Islam yang sebenarnya diatas muka bumi ini. Justeru itu jelaslah bahawa barangsiapa yang bermusuh dengan Allah s.w.t, bermusuh dengan para pemimpin yang menyebarkan ajaranNya, bermusuh dengan para rasulNya, Jibril, Mikail serta para Malaikat yang lain adalah kafir sepertimana amaran Allah di akhir ayat ini yang berbunyi:

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

Bermaksud: “ Sesungguhnya Allah seteru bagi orang-orang yang kafir”

Oleh itu, hendaklah kita sedar dan faham tentang akibatnya apabila berseteru dengan Allah s.w.t dan menentang para wali-waliNya. Kebanyakkan masyarakat tidak sedar akan perkara ini malah mereka semakin sombong dengan pendapat mereka walaupun jelas tersasar daripada hukum Islam yang sebenarnya. Perkara disebut dengan jelas dalam ayat yang lain melalui firmanNya[4]:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

Bermaksud: “ Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) kami dan yang angkuh (merasa dirinya lebih) daripada mematuhinya, tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit[5] dan mereka tidak akan masuk Syurga sehingga unta masuk dilubang jarum[6]. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang melakukan kesalahan.”

Kita minta berlindung dengan Allah s.w.t daripada yang demikian itu agar Allah s.w.t menjadikan kita ini termasuk dikalangan pengikut agamanya, dikalangan “jundullah” (tentera Allah). Dan menjadikan kita jikalau memimpin, pemimpin yang menjalankan hukum Allah s.w.t serta menegakkan hukumNya bukan menjadi pemimpin yang mahu mencari keredhaan manusia semata-mata sehingga sanggup membelakangi keredhaan Allah s.w.t

2. Ayat 99:

- Ayat ini memberi penjelasan bahawa maksud “ beberapa ayat yang jelas-jelas” di dalam ayat ini merujuk kepada peraturan-peraturan yang menjadi penerangan bagi umat manusia iaitu mana yang halal dan mana yang haram. Begitu juga hukum-hukum yang sudah jelas. Semuanya ini tidak boleh diingkari kecuali orang-orang yang fasik sahaja iaitu mereka yang melanggari perintah Allah s.w.t. Berkata Asy-Syahid Sayyid Qutb[7]: “ Kemudian al-Quran berbicara dengan Rasullullah s.a.w . Ia memperkatakan tentang pengajaran yang benar dan ayat-ayat yang jelas yang dikurniakan Allah s.w.t kepada beliau dan menegaskan bahawa hanya orang-orang fasiq yang menyeleweng sahaja yang menolak ayat-ayat itu. Ia mengecam bani Israil yang tidak pernah mematuhi mana-mana perjanjian samada perjanjian mereka dengan Allah s.w.t dan nabi-nabi mereka sebelum ini atau perjanjian mereka dengan Rasullullah s.a.w disamping mengecam mereka kerana menolak kitab yang terakhir yang membenarkan kitab suci yang ada pada tangan mereka.”

- Mengikut kaedah ilmu tafsir, iktibar dan pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum bukan dari sebabnya yang khusus. Oleh itu ayat al-Quran ini hendaklah diambil iktibar oleh setiap orang Islam khususnya dan manusia umumnya agar mereka tidak berperangai seperti orang Yahudi. Hal ini demikian adalah amat sukar kaum Yahudi untuk membaca al-Quran dan orang Islam sahajalah yang bertanggungjawab membacanya. Maka umat Islam jugalah yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengambil iktibar dari apa yang dibaca. Ayat ini juga menjadi tanda serta alamat yang nyata bahawa nabi Muhammad s.a.w sebenarnya seorang pesuruh Allah. Walaupun ayat ini Allah s.w.t tidak mengatakan “melainkan orang-orang kafir” sebaliknya mengatakan “melainkan orang-orang fasiq” kerana sememangnya sifat fasiq itu terdapat pada orang kafir. Dan diantara mereka ialah orang kaum bani Israel yang duduk di Madinah dan mereka melihat sendiri sifat dan batang tubuh Baginda serta mengetahui tentang kelahiran Baginda s.a.w tetapi masih lagi menidakkan kerasulan Baginda walaupun perkara itu sudah jelas dengan sejelas-jelasnya.

- Berkata Asy-Syahid Sayyid Qutb[8]: “ Disini al-Quran mendedahkan punca penyakit kekafiran bani Israeil terhadap ayat-ayat yang jelas yang diturunkan oleh Allah s.w.t. Punca penyakit itu ialah kefasiqan dan penyelewengan fitrah mereka. Fitrah yang lurus tetap mempercayai ayat-ayat yang jelas itu kerana ayat-ayat itu begitu kuat memaksa dan mendesak hati-hati yang lurus. Apabila kaum Yahudi atau yang lainnya mengingkari ayat-ayat ini maka bukanlah beerti ayat-ayat ini tidak memberi keyakinan dan tidak mempunyai hujah yang kuat malah sebenarnya kerana fitrah mereka telah rosak dan kafir”

- Begitu jugalah sekiranya ada diantara umat Islam sekarang ini cuba menafikan hukum-hukum Islam atau segala tuntutannya yang telah jelas kewajipannya untuk dilaksanakan, maka sama jugalah dengan kaum bani Israel sekaligus termasuk dalam golongan kaum yang fasiq dan sifat fasiq ini adalah satu sifat yang pasti berada di dalam hati golongan kafir.

3. Ayat 100:

- Ayat ini merupakan sekali lagi celaan terhadap pekerti orang Yahudi yang telah berkhianat dan tidak menepati janji. Sebagai contoh dalam peperangan Ahzab mereka berjanji untuk beriman kepada nabi serta menolong mereka dengan bekerjasama menentang musuh yang datang untuk melanggar orang-orang Islam di Madinah. Tetapi sebahagian daripada mereka mengkhianati perjanjian tersebut bahkan mereka sememangnya tidak beriman. Bukan disini sahaja, malah banyak lagi perjanjian yang telah mereka mungkiri seperti yang telah dijelaskan pada ayat-ayat yang terdahulu. Banyak peristiwa yang menggambarkan bahawa untuk mereka mengikat perjanjian perlu di hadirkan beberapa ancaman seperti diangkat bukit Thursina keatas kepala mereka , dipetir sehingga mati dan dihidupkan semula barulah mereka mahu mengikat perjanjian. Tetapi selepas itu mereka ingkar semula.

- Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[9]: “ Kemudian ayat ini berpaling kepada kaum muslimin dan kepadamanusia umumnya dan disini ia mengecam kaum Yahudi dan mendedahkan salah satu daripada sifat-sifat mereka yang berpenyakit. Masyarakat mereka merupakan satu masyarakat yang tidak bersatu padu walaupun mereka berpegang kukuh dengan semangat fanatik perkauman mereka yang keji. Mereka tidak pernah sepakat didalam sesuatu pemikiran, tidak pernah mematuhi sesuatu perjanjian dan tidak berpegang kepada sesuatu pegangan yang kukuh. Walaupun mereka fanatik terhadap diri dan bangsa mereka, dan mereka tidak suka Allah s.w.t mengurniakan limpah kurnianya kepada kaum lain dari mereka, tetapi mereka tidak berpegang kepada perpaduan dan tidak mematuhi janji terhadap satu sama lain. Apabila mereka mengadakan sesuatu perjanjian sesama mereka, maka ada sahaja satu puak daripada mereka yang keluar dari kumpulan dan bertindak melanggar perjanjian itu dan memberontak terhadap persetujuanyang telah dicapai oleh mereka.”

4. Ayat 101:

- Ayat ini juga merupakan celaan juga tetapi lebih besar lagi kerana pengkhianat mereka yang lebih besar. Iaitu apabila Rasullullah s.a.w membawa al-Quran lalu mereka bandingkan dengan Taurat dan didapati ada persamaan antara keduanya. Maka dengan segera setengah daripada mereka tergamak memcampakkan (meninggalkan terus dan tidak mempedulikan hukum-hakam dan ajaranNya) isi Taurat dengan tidak mahu memakai isinya semata-mata kerana adanya persamaan dengan al-Quran (iaitu membenarkan kerasulan nabi Muhammad s.a.w)[10]. Seolah-olah mereka tidak tahu bahawasanya kedua-dua kitab itu adalah benar dan hak, datangnya daripada Allah s.w.t[11]. Sememangnya golongan ini tidak mengaku menjadi kafir dengan mendakwa nabi yang tidak betul dan mengkafirinya. Dengan itu sekaligus mereka menolak Taurat dan tidak percaya kepada isi kitab tersebut kerana menyatakan tentang kerasulan nabi Muhammad s.a.w.

- Berkata Asy-Syahid Sayyid Qutb[12]: “ Ayat ini mengandungi sindirin yang halus bahawa kaum ahli kitab sendiri telah tergamak mencampakkan kitab Allah dibelakang mereka. Andainya mereka kaum musyrikin tentulah perbuatan mencampakkan kitab Allah s.w.t dibelakang mereka itu dapat difahami, tetapi yang melakukan perbuatan ini ialah mereka sendiri selaku kaum ahli kitab yang arif tentang risalah dan para rasul. Mereka telah berhubung dengan hidayah dan melihat nur hidayah tetapi apakah mereka telah buat? mereka telah mencampakkan kitab Allah dibelakang mereka. Ungkapan ini tentulah bermaksud menyatakan bahawa mereka telah mengingkarkan kitab suci itu dan tidak lagi beramal dengannya. Mereka telah menyingkirkan kitab suci itu dari bidang pemikiran dan kehidupan mereka”

- Ada juga dari kalangan mufassirin berkata yang dimaksudkan dengan kitab disini adalah al-Quran. Mereka itu menolak al-Quran. Kitab Taurat itu mereka beramal juga tetapi banyak perkara yang mereka tinggalkan. Yang mana berkenan dihati mereka amalkan dan begitulah sebaliknya. Sekuat-kuat amalan mereka ialah membaca Taurat di malam Sabtu sebagaimana amalan umat Islam membaca al-Quran di malam Jumaat. Selepas itu mereka tidak pun beramal dengan apa yang mereka baca. Seterusnya firman Allah s.w.t diakhir ayat ini yang berbunyi :

كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ

Bermaksud: “ Seolah-olah mereka itu tidak mengetahui”

Apakah makna seolah-olah mereka itu tidak mengetahui padahal mereka mengetahui? Ertinya bukan mereka itu sebenarnya tidak tahu. Mereka mengetahui isi kandungan kitab Allah tetapi mereka tidak mahu mengikutnya dan beramal dengannya seolah-seolah mereka tidak mengetahui isi kandungan kitab Allah s.w.t. Seolah-olah samalah mereka itu dengan orang yang buta kitab atau orang-orang yang jahil tentang kitab padahal mereka itu alim orangnya, mengetahui akan kitab Allah s.w.t, membacanya serta memahaminya[13].

- Berkata Ays-Syahid Sayyid Qutb[14] : “ Kemudian apakah pula yang dilakukan oleh mereka setelah membuang kitab al-Quran yang membenarkan kitab yang ada didalam tangan mereka? Apakah mereka mendapat kitab yang lebih baik? Apakah mereka mencari kebenaran yang bersih daripada sebarang kekeliruan? Apakah mereka berpegang teguh dengan kitab suci mereka yang disahkan oleh al-Quran itu? Tidak, tiada satu pun yang dibuat oleh mereka, malah mereka telah mencampakkan kitab Allah dibelakang mereka untuk mengajar dongengan yang mengelirukan serta tidak bersandarkan kepada hakikat yang kukuh”

Beginilah jahatnya perangai orang Yahudi. Begitulah juga dikalangan orang Islam sekiranya mengerti al-Quran, membacanya serta memahaminya tetapi menentangnya serta menentang orang yang menegakkan al-Quran, maka serupalah seperti orang yang jahil dan buta al-Quran. Semoga kita umat Islam dijauhkan mengikut jejak langkah orang-orang yang telah membelakangkan kitab Allah s.w.t[1] Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi: Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil ( 1999), J. 1, mk 114

[2] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 361

[3] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 1, mk 143

[4] Al-‘A’raf, ayat 40

[5] Ya’ni semasa hidupnya tidak diterima doa dan amalan mereka dan semasa matinya pintu langit tidak dibukakan kepada roh mereka, sebagaimana dibukakan kepada roh orang-orang beriman.

[6] Inilah suatu bandingan yang menunjukkan sesuatu perkara yang mustahil akan berlaku. Ya’ni orang-orang yang demikian sifatnya tidak akan dapat masuk Syurga sama sekali.

[7] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 362

[8] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 363

[9] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 363

[10] Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi: Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil ( 1999), J. 1, mk 115

[11] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 1, mk 144

[12] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 366

[13] Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 2, mk 29

[14] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 367