Friday, May 18, 2012

Nota kelas Tilawah Tafsir (al-Baqarah 138-141)


بسم الله الرحمن الرحيم

1.       Ayat 138:
-         Didalam ayat ini Allh s.w.t menggunakan perkataan “sibghah” yang membawa maksud celupan. Perkataan “sibghah” ini dipanggil “ Isti’arah Tasrikhiyyah” (kata pinjaman untuk penjelasan)[1]. Maka “ SibghataAllah” membawa pengertian Celupan agama Allah. Apakah dia itu celupan agama Allah s.w.t? Ianya adalah celupan yang menjadikan manusia itu beriman dengan keimanan yang penuh ikhlas kepada Allah s.w.t. Inilah celupan yang sebenarnya iaitu celupan iman dan Islam dengan menjadikan seseorang itu betul-betul beriman dan betul-betul mengikut Islam yang sebenarnya. Selain daripada celupan ini, kesemuanya hanya celupan yang batil.
-         Mengikut Ibn ‘Abbas , “ SibghataAllah” ditafsirkan sebagai “agama Allah” . Dinamakan sedemikian kerana orang yang telah beragama ibaratnya telah dicelup. Maka tanda agama itu telah melekat dan kelihatan terlekat di sisi pemeluknya, sebagaimana tanda celupan itu nampak dibaju yang telah diberi celupan yang kemudiannya celupan itu tidak akan berpisah lagi daripadanya[2].
-         Terdapat juga daripada sebahagian al-Mufassirin menta’wilkan “ SibghataAllah”  sebagai “FitrataAllah” iaitu suatu kesucian yang sesuai dengan fitrah atau tabiat manusia. Hal ini demikian mengikut Islam, bayi yang baru dilahirkan adalah bersih, tidak berdosa sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah Hadith yang bermaksud:
“ Setiap anak yang dilahirkan itu, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua-dua orang tuanya lah yang meyahudikan atau menasranikan atau memajusikannya (mengikut pendidikan yang diberi kepada anak tersebut)”  Maka celupan Allah itu adalah celupan fitrah ya’ni celupan orang yang beriman. Menjadi orang yang beriman dan Islam itulah sebenar-benarnya celupan.
-         Ada juga daripada kalangan al-Mufassirin yang menta’wilkan “ SibghataAllah” sebagai berkhatan, kerana orang yang berkhatan itu biasanya berlumuran darah seolah-olah dicelup dengan darah. Maka upacara berkhatan ini diibaratkan pencelupan dalam agama Islam. Asbab Nuzul ayat ini sepertimana berkata Ibn ‘Abbas r.a [3]: “ Orang Nasrani jika mendapat anak, setelah umurnya 7 hari dibawa anak itu untuk diselamkan di dalam air yang berwarna kuning yang dinamakan air “ma’mudiyyah” (dinamakan upacara baptist atau mengkristiankan) untuk mencelupnya supaya suci sebagai ganti berkhatan. Jika yang demikian itu telah dilaksanakan, berkatalah mereka sekarang dia telah menjadi orang Kristian yang sejati” Maka turunlah ayat ini.
Celupan Allah bukan celupan yang dibuat seperti orang Kristian. Mereka mempercayai bahawa kanak-kanak yang baru lahir itu sememangnya telah bergelumang dengan dosa dan kekotoran maksiat, oleh itu kanak-kanak tersebut perlu dibaptistkan untuk dibersihkan daripada segala kekotoran.
-         Ayat ini juga menjadi satu jawapan yang amat kuat bagi kaum muslimin sekiranya diajak masuk agama lain, dipujuk supaya mengikuti fahaman ataupun ideologi yang jelas bertentangan dengan prinsip Islam yang sebenarnya. Samada ideologi tersebut daripada barat mahu pun dari pandangan orang Islam itu sendiri yang sebenarnya sudah dipengaruhi dengan unsur-unsur sekular. Jikalau semua ideologi ini jelas menyimpang daripada kefahaman, ajaran, tatatertib dan peraturan Islam dan ianya dipersembahkan kepada kita agar kita mengikutnya sekaligus mentaati segala isi kandungnya, maka ingatlah kepada ayat ini yang seharusnya ditegakkan oleh semua umat Islam yang mengandungi ikrar bahawa  “ Kami telah beriman, telah mendapat celupan agama Allah. Iaitu celupan yang teramat baik, tiada bandingannya. Celupan yang tidak akan luntur selama-lamanya walaupun dimakan zaman, memasuki berbagai-berbagai perubahan namun kami tetap mengabdikan diri kepada Allah s.w.t”  
-         Asy-Syahid Sayyid Qutb berkata[4] : “ Agama (celupan) Allah yang dikehendakkiNya sebagai agama yang terakhir kepada umat manusia agar dapat ditegakkan diatas kesatuan insaniah yang luas, dimana tiada ruang bagi bangsa-bangsa dan warna kulit. Disini marilah kita berhenti, memerhati salah satu dari ciri-ciri pengungkapan al-Quran yang mengandungi maksud yang mendalam. Permulaan ayat ini adalah dari kenyataan Allah s.w.t iaitu:
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً
Bermaksud: “ Iaitu celupan (agama) Allah dan tidak ada yang lebih elok dari celupan (agama) Allah.”
Dan baki akhir ayat ini iaitu :
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
Bermaksud: “Dan kami sekalian beribadah kepadaNya”
merupakan dari kenyataan orang-orang yang beriman. Ia disambung terus dengan kenyataan Allah s.w.t tanpa tercerai. Semua kenyataan itu merupakan ayat al-Quran yang diturunkan oleh Allah s.w.t, tetapi sebahagian awalnya menceritakan kenyataan Allah s.w.t dan bahagian kedua (yang akhir) menceritakan tentang kenyataan orang-orang yang beriman. Itu adalah satu penghormatan yang amat besar, kerana kenyataan orang-orang yang beriman itu disambung terus dengan kenyataan Allah s.w.t dalam serangkai ayat sahaja. Ini berdasarkan kepada kejujuran iman yang menghubungkan diantara mereka dengan Allah s.w.t.”

2.       Ayat 139:
-         Ayat ini mengandungi celaan kepada kaum Yahudi dan Nasara kerana mendakwa agama mereka lebih baik daripada yang dibawa oleh Rasullullah s.a.w atas dasar merekalah yang lebih tua dan banyak para nabi yang terbit daripada kaum mereka dan semuanya menganut agama mereka maka sudah pastilah mereka yang diutamakan oleh Allah s.w.t. Celaan ini berupa pertanyaan adakah kamu mahu mengajak kami bertengkar, membangkang dan berhujjah tentang agama yang Allah perintahkan supaya diikuti sedangkan Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Begitu juga adakah kamu mahu berhujjah dengan Rasullullah s.a.w[5] sedangkan Allah sendiri telah menyatakan dalam al-Quran yang berbunyi:
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
Bermaksud: “ Sesungguhnya mereka yang dikurniakan Kitab, mereka mengenali nabi (Muhammad s.a.w) sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri.”
Kamu percaya kepada Allah tetapi mengapa kamu tidak kembali kepada ajaranNya dengan cara yang sebenar? Dan jikalau kamu degil maka bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu dan kami ikhlas kepada Allah s.w.t
-         Asy-Syahid Sayyid Qutb berkata[6]: “ Tiada ruang untuk mempertikaikan keesaan Allah s.w.t . Dia adalah Tuan kami dan Tuhan Kamu. Kami dihisab  terhadap amalan-amalan kami dan kamu menanggung dosa amalan kamu. Kami beribadah kepadanya dengan ikhlas dan kami tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu apa pun dan kami tidak meletakkan harapan pada yang lain dari Allah s.w.t. Inilah kenyataan yang menjelaskan pendirian dan i’tiqad kaum muslimin dan kenyataan ini tidak boleh dipertikaikan lagi”

3.       Ayat 140 :
-         Ayat ini juga menggambarkan rentetan fitnah yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani kerana mengatakan nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub dan anak-cucunya adalah beragama Yahudi dan Nasara sedangkan mereka ini lebih dahulu hidup daripada nabi Musa dan Isa a.s. Adakah mereka lebih tahu daripada Allah s.w.t? Dan penyaksian yang ditutup oleh kaum Yahudi dan Nasara seperti didalam ayat ini adalah merujuk kepada kerasulan nabi Muhammad s.a.w. Ini menunjukkan kitab-kitab mereka menjadi saksi tentang perkara tersebut tetapi kenapa mereka menyembunyikan isi kandungannya dan sekaligus tidak memberitahu perkara tersebut kepada kaumnya. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[7] : “ Mereka adalah lebih dahulu daripada Musa dan lebih dahulu daripada agama Yahudi dan Nasara dan Allah s.w.t sendiri menyaksikan hakikat agama mereka sebagai agama Islam sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini.” Dan seterus pertanyaan kepada mereka “ Siapakah yang lebih mengetahui, kamu atau Allah?” Itulah pertanyaan yang tidak memerlukan jawapan. Ia mengandungi kecaman yang membuat lidah tidak dapat memberi jawapan. Kamu sememangnya mengetahui bahawa mereka wujud sebelum wujudnya agama Yahudi dan Nasara dan mereka berpegang dengan agama hanifah yang pertama yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan kamu juga menyimpan pengakuan Allah s.w.t didalam Kitab kamu bahawa diakhir zaman akan dibangkitkan seorang nabi yang membawa agama hanifah, iaitu agama Ibrahim, tetapi kamu telah menyembunyikan pengakuan itu.”
-          Sesungguhnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan apa yang terkandung dalam kitabNya sepertimana firmanNya[8]:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ
Bermaksud: “ Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang Kami turunkan di dalam ayat Kami daripada keterangan dan kenyataan yang ada di dalam Kitab, setelah dinyatakan oleh Allah s.w.t, mereka menyembunyikan, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh  Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat”
Yang dimaksudkan “Seluruh yang melaknat” itu ialah manusia , Malaikat di langit, ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung yang berterbangan diudara dan binatang-binatang yang melata diatas muka bumi ini[9]. Inilah balasan orang yang menyembunyikan ilmu dan apa sahaja yang dinyatakan oleh  Allah s.w.t di dalam al-Quran. Walaupun ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasara, tetapi jikalau ada dikalangan orang Islam yang berbuat sedemikian kerana menjaga pangkat dan kemewahan duniawi, maka samalah keadaan mereka akan dilaknat oleh  Allah s.w.t dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Seterusnya sambungan bagi ayat ini melalui firmanNya[10]:
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
Bermaksud: “ Melainkan orang yang bertaubat dan melakukan kebaikan serta menerangkan kepada manusia hakikat yang sebenar, mereka itulah orang-orang yang Aku terima taubat mereka dan sesungguhnya Aku adalah Tuhan yang menerima taubat dan Maha penyayang”
Maka jikalau mereka bertaubat, melakukan pengislahan dengan membetulkan semula segala perkara yang bertentangan dengan Islam yang pernah diucapkan atau dilakukan dahulu lebih-lebih lagi sekiranya segala ucapan dan perbuatan itu mempunyai hubungkait dengan kesejahteraan kehidupan manusia di dunia dan diakhirat. Maka jikalau mereka berjaya berbuat sedemikian dengan membuang sifat malu diatas kesilapan yang mereka buat sebelum ini, sudah semestinya seperti janji Allah di dalam ayat ini, taubat mereka akan diterima oleh Allah s.w.t.
-         Allah mengetahui bahawa kaum Yahudi dan Nasara telah menyembunyikan  pengakuan yang telah diamanahkan kepada mereka dan mengetahui bagaimana mereka mempertikaikan pengakuan ini dengan tujuan untuk mengelirukan. Justeru, akhirnya ayat ini disudahi dengan firmanNya:
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
Bermaksud : “ Dan tiadalah Allah itu lalai dari mengetahui apa yang kamu kerjakan”
Ya’ni Allah tidak sekali-kali lalai dan tidak mungkin boleh dikelirukan oleh apa jua amalan yang mereka (Yahudi dan Nasara) usahakan untuk mengganggu gugat kesempurnaan Islam.

4.      Ayat 141
-          Ayat ini sebagai ulangan dari ayat 134 dahulu . Diletakkan disini juga kerana bersesuaian tempatnya untuk mengulangi  celaanNya terhadap pekerti kaum Yahudi dan Nasrani yang telah mulai berani mengajak orang Islam berhujjah dengan mengemukakan alasan-alasan yang dusta dan bohong. Justeru, dari semasa ke semasa ketika turunnya wahyu, Allah kerap mengulang-ulang sebahagian ayat hingga lebih daripada sekali bersesuainya dengan keadaan dan munasabah dan sekaligus menunjukkan al-Quran mempunyai kekuatan hujjah yang terus menerus hidup, dapat dipergunakan untuk semua masa dan ketika.
-         Ayat ini sekali lagi menyarankan agar tidak bersikap sombong dengan menyebut kononnya mereka ada pertalian dengan keturunan nabi terdahulu tetapi tidak melihat kepada diri sendiri yang menentang ajaran nabi yang dibanggakan itu. Sebenarnya mereka tiada kena mengena langsung dengan nabi-nabi mereka yang telah melakukan kerja kebaikan. Datuk moyang mereka dipilih untuk menjadi nabi serta menjadi orang –orang soleh tetapi mereka tidak mengikut jejak langkah datuk dan moyang mereka sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Justeru, disisi Islam, mereka tiada sedikit pun berkait hubung dengan datuk moyang mereka.
-         Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[11]: “ Apabila penerangan ayat-ayat itu sampai kepada kemuncak hujjah yang tidak dapat dijawab dan kepada titik penyelesaian masalah dan kepada tahap menjelaskan perbezaan yang menyeluruh dari segenap sudut diantara pegangan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub dan anak-anaknya dengan kaum Yahudi yang sezaman dengan Rasullullah s.a.w. Maka al-Quran kembali mengulangi ayat yang menjadi penamat kata sebelum ini ketika ia memperkatakan tentang Ibrahim dan zuriatnya yang muslimin. Ayat ini mengandungi kata pemutus, pengakhir perdebatan dan kalimah terakhir terhadap dakwaan mereka.”[1] Dr. Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir (1991), J. 1-2, mk 328
[2] Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 2, mk 98
[3] Dr. Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir (1991), J. 1-2, mk 275. Lihat juga Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 1, mk 190
[4] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 471
[5] Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi: Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil ( 1999), J. 1, mk 135
[6] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 472
[7] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 473
[8] Al-Baqarah, ayat 159
[9] Al-Jamal, al-Futuhat al-Ilahiyah (1996), J. 1, mk 190
[10] Al-Baqarah, ayat 160
[11] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 474