Wednesday, November 23, 2011

Nota kelas Tilawah tafsir (al-Baqarah 84-86)

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Ayat 84& 85:

- Kedua-dua ayat ini juga sekali lagi mengingatkan persetiaan serta perjanjian kaum bani Israel dengan Allah s.w.t di dalam kitab Taurat. Perjanjian yang tidak berlaku kepada umat lain ini telah pun disebut sepintas lalu ketika Allah s.w.t mengingatkan kaum bani Israel tentang kemungkiran perjanjian mereka dengan Allah s.w.t didalam perbicaraan ayat yang telah lepas. Maka disini pula perjanjian itu dihuraikan dengan sedikit terperinci mengenai setengah-setengah isi perjanjian ini. Perjanjian tersebut mengandungi empat persetiaan iaitu yang pertama, jangan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan sesama sendiri). Kedua, jangan menghalau sesama saudara dari rumah masing-masing. Ketiga, jangan bertolong-tolongan pada berbuat dosa dan aniaya dan yang keempat, hendaklah menebus tawanan[1].

- Menurut ahli sejarah[2], kota Madinah pada asalnya didiami oleh suku-suku bangsa Yahudi dan suku-suku bangsa Arab dan dikenali sebagai Yathrib. Pada mulanya Yathrib ini adalah tempat pelarian kaum Yahudi yang dihalau daripada Syam dan Palestin yang mana pada masa itu negeri-negeri ini ditakluki oleh kerajaan Rom sehinggalah mereka menjadikan Yathrib ini menjadi tempat tinggal tetap bagi kaum bani Israel.

- Selepas itu, datanglah dua orang bangsa Arab dari Najran negeri Yaman merantau ke sana dan meminta kebenaran kepada kaum Yahudi untuk bermastautin dan permintaan perantau Arab itu telah dimakbulkan. Lalu mereka pun beranak-pinak serta berkembang biak di situ sehinggalah menjadi dua puak, yang pertama dipanggil “ Aus” dan yang kedua dipanggil Khazraj”. Tetapi kedua-dua puak ini selalu bertelagah zaman berzaman sehinggalah hijrahnya Rasullullah s.a.w, barulah mereka dapat didamaikan.

- Sifat permusuhan kedua-dua puak Arab ini rupanya menjadi satu tarikan kepada kaum Yahudi untuk bermusuh-musuhan pula sesama mereka. Suku kaum Yahudi yang digelar “bani Quraizah” memusuhi suku kaum Yahudi yang digelar “bani Nadhir” dan “bani Qainuqa’”. Malah, bani Quraizah telah menjadi sekutu suku Aus untuk memerangi bani Nadhir dan bani Qainuqa’ yang bersekutu pula dengan suku Khazraj[3]. Apabila kedua-dua puak Arab ni beperang maka puak-puak Yahudi itu turut berperang sama pada hal kitab Taurat mereka melarang berperang antara satu sama lain.

- Kalau dikaji, tindakan yang dimainkan oleh kaum Yahudi ini adalah merupakan satu siasah yang kotor. Mereka tidak yakin bahawa mereka akan menjadi satu umat yang kuat kalau mereka mengikut sepenuhnya hukum Allah s.w.t. Bani Quraizah bersatu dengan puak Aus sedangkan bani Nadhir dan bani Qainuqa’, sekutunya puak Khazraj. Mengapa kaum Yahudi ini tidak bersatu menentang Aus dan Khazraj? Sebab mereka sanggup berbuat demikian adalah sebab muslihat politik yang kotor dimana mereka dapat mengecapi kemenangan serta habuan perang dan berkesempatan untuk menyusup kedalam komuniti puak Arab. Ini menjelaskan bahawa mereka berbuat sedemikian adalah semata-mata untuk mencapai keuntungan didunia sahaja bukan untuk kepentingan agama Allah s.w.t.

- Umpamanya, banyak negera-negara Islam menjalankan maslahat politik cara Yahudi ini diperingkat antarabangsa, kononnya mahu berada di blok berkecuali. Dengan sebab itu, negara-negara Islam tersebut perlu berbaik-baik dengan kuasa–kuasa besar yang sememangnya kuffar seperti Amerika, Russia dan China. Ada diantara negara-negara besar yang kuffar ini adalah “ kafir harbi’. Mengikut kaedah hukum syarak, apabila negara Islam dicerobohi oleh sesebuah negara kafir atau pun menindas orang-orang islam yang berada di negara mereka hendaklah dianggap negara itu adalah kafir Harbi. Tetapi, di zaman sekarang tidak berlaku sedemikian kerana kebanyakkan negara yang mengaku Islam sekarang mengikut jejak langkah kaum Yahudi.

- Sebab turunnya ayat ini adalah kerana apabila selesai peperangan sesama mereka, pihak yang menang akan menghalau pihak yang kalah daripada kawasan mereka. Jika ada salah seorang dari dua pihak yang berperang-perangan itu tertawan, masing-masing mengumpulkan wang untuk menebusi yang ditawan. Sifat sebegini menjadikan puak-puak Arab merasa pelik lalu bertanya kepada puak Yahudi itu : “ Mengapakah kamu berperang dan orang-orang yang ditawan kamu tebusi?)” Mereka menjawab : “ Kami memang diwajibkan menebusi orang tawanan” Bertanya pula puak Arab: “ kalau sebegitu, apa gunanya kamu berperang-perangan?” Mereka menjawab lagi: “ Kami sebenarnya malu kalau tak membela sekutu kami, oleh itu kami akan bermati-matian supaya rakan sekutu kami tidak terhina”[4]

- Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam memberi komentar terhadap sebab turunnya ayat ini berkata [5]: “ Peristiwa yang disekemukakan oleh al-Quran ini kepada kaum Yahudi itu adalah peristiwa yang tidak lama berlaku dahulu, iaitu beberapa waktu sebelum Islam menguasai kaum Aus dan Khazraj yang mana kedua-dua suku kaum arab ini adalah kaum musyrikin belaka. Kedua-duanya merupakan dua suku Arab yang paling kuat bermusuh dan berseteru terhadap satu sama lain. Diwaktu itu juga ada tiga suku kaum Yahudi di Madinah yang masing-masing mengadakan perjanjian setia dengan dua suku Arab yang musyrikin itu. Suku bani Qainuqa’ dan bani Nadhir berikat setia dengan suku Khazraj sedangkan suku bani Quraizah pula berikat setia dengan suku Aus. Apabila peperangan berlaku diantara mereka, maka setiap pihak akan berperang bersama sekutu masing-masing. Puak Yahudi itu turut berperang membunuh musuh-musuh mereka kadang-kadang mereka terpaksa membunuh orang-orang Yahudi sendiri yang bersekutu dengan pihak yang lain sedangkan perbuatan ini haram mengikut perjanjian mereka dengan Allah s.w.t. Mereka mengusir orang-orang Yahudi dari kampung-kampung mereka apabila pihak mereka mencapai kemenangan. Mereka merampas harta benda mereka dan menjadikan mereka tawanan perang mereka sedangkan perbuatan ini juga adalah haram mengikut perjanjian mereka dengan Allah s.w.t. Kemudian apabila peperangan itu berhenti mereka akan menebus tawanan-tawanan dari kalangan Yahudi yang tertawan disana sini, iaitu yang tertawan disisi mereka atau disisi sekutu-sekutu mereka atau disisi musuh-musuh sekutu mereka demi mematuhi hukum Taurat yang menerangkan bahawa : Engkau tidak boleh membiarkan mana-mana bani Israel menjadi hamba abdi melainkan engkau pasti mengambilnya dan membebaskannya. Dan inilah perbuatan-perbuatan mereka yang bertentangan yang dikemukakan oleh al-Quran kepada mereka. Al-Quran mengemukakan pertanyaan yang mengandungi kecaman kepada mereka yang berbunyi:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

Bermaksud : Apakah kamu hanya beriman dengan sebahagian sahaja ajaran kitab (Taurat) dengan mengingkari sebahagian yang lain?

Inilah perbuatan membatalkan perjanjian yang diancamkan Allah s.w.t dengan balasan kehinaan didalam kehidupan dunia dan balasan azab yang lebih dahsyat diakhirat disamping ancaman secara halus bahawa Allah s.w.t tidak lalai dan cuai terhadap tindak tanduk mereka itu”.

- Tidak dinafikan alangkah lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan. Ini jelas menunjukkan dalam masalah menebus tawanan, mereka ikut kitab tetapi dalam masalah berperang, jangan menghalau sesama saudara dari rumah masing-masing dan jangan bertolong-tolongan untuk berbuat dosa dan aniaya mereka tidak mengikut kitab. Sangatlah pelik kelakuan mereka ini kerana sudah berpenat lelah berperang terpaksa pulak menebus tawanan diatas perbuatan mereka berperang itu. Amatlah kurang cerdiknya perbuatan mereka itu. Dan kalau diterjemahkan kepada masyarakat sekarang yang ambil separuh sahaja hukum Islam dan separuh lagi ditinggalkan, maka sebenarnya amat pelik dan menghairankan perbuatan mereka itu tetapi kebanyakkan umat Islam tidak menyedarinya.

- Mereka beriman dengan setengah isi kitab dan kafir dengan setengah yang lain. Penggunaan kalimah وَتَكْفُرُونَ yang bermaksud “ dan kamu kafir” menunjukkan serta menjelaskan betapa teruknya orang yang meninggalkan hukum Allah s.w.t kerana hakikat yang sebenarnya bukan meninggalkan hukum Allah s.w.t, tetapi kafir dengannya. Tidak ada balasan kepada manusia yang sebegini melainkan kerugian di dunia dan diakhirat nanti dicampakkan kedalam azab api neraka.

- Kenapakah berlakunya perbuatan beriman dengan setengah isi kitab dan kafir dengan setengah isi kitab yang lain? Hal ini demikian kerana tiada wala’ (kesetiaan) kepada Allah s.w.t sedangkan didalam al-Quran Allah sebut [6]:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Maksudnya: “ sesungguhnya yang menjadi wali kamu (ya’ni yang kamu mesti taat setia kepadanya) ialah Allah, rasulNya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat serta ruku’ kepada Allah s.w.t”

Dan inilah sebenarnya yang sepatutnya diberikan taat setia kepada mereka. Allah s.w.t tidak benarkan orang Islam memberi taat setia kepada orang-orang kafir.

- Allah s.w.t berfirman lagi yang berbunyi [7] :

لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Maksudnya: “ Tidak harus bagi orang mukmin memberi wala’ kepada orang kafir. Barang siapa yang berbuat sedemikian (dengan redhonya) maka tiada sesuatupun daripada Allah s.w.t kecuali mereka itu takut. Allah mempertakuti kamu dengan diriNya dan kepada Allah tempat kembali”

Jelas pada ayat ini menunjukkan orang mu’min ditegah memberi wala’ atau berpemimpinkan orang kafir bahkan hendaklah didahulukan orang-orang yang dapat menjamin kebaikan dan maslahat agama serta umat Islam. Tetapi jika kerjasama dengan mereka didasarkan atas maslahat orang-orang Islam maka tidaklah ditegah. hal ini demikian kerana Rasullullah s.a.w sendiri pernah bersetia (membuat perjanjian) dengan suku kaum Khuza’ah padahal mereka orang musyrik. Begitu juga tidak ditegah percaya serta mempercayai dengan orang yang bukan Islam di dalam pergaulan yang baik dan urusan keduniaan[8]. Apakah pula ertinya “ tidak ada sesuatupun dari Allah”. Ertinya , tidak ada daripaa agama Allah s.w.t bagi mereka sesuatu pun. Sesiapa yang memperlakukan sedemikian ya’ni memberi wala’ kepada orang kafir dalam masa yang sama meninggalkan orang mu’min sendiri sehinggakan perbuatan tersebut menyebabkan kerosakan maslahat agama Islam maka tali keimanan antara dia dengan Allah s.w.t putuslah sudah lalu tergolonglah dia sebagai orang kafir kerana terdapat ayat lain daripada firmanNya yang berbunyi[9]:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

Maksudnya: “ barang siapa daripada kamu mempertuankan mereka, maka sesungguhnya dia tergolongan daripada mereka”

Dan ayat ini bersambung lagi yang bermaksud “ melainkan kerana mereka takut”. Apakah yang dimaksudkan takut disini?. Maksudnya, orang Islam boleh memberi wala’ kepada orang kafir sekiranya sudah sampai peringkat nyawa mereka diancam oleh orang kafir yang memerintah sesebuah negara orang Islam. Ketika itu harus kepada orang Islam yang lemah imannya mengaku (dengan lidah sahaja) member wala’ kepada orang kafir demi menyelamatkan nyawa mereka. Walaupun begitu, dari sudut hukum Islam memilih untuk mati syahid dengan wala’ kepada Allah s.w.t adalah lebih afdhal daripada melahirkan ketundukan kepada orang kafir. Mengapakah negara-negara Islam hari ini memberi wala’ atau mengadakan perjanjian dengan negara kafir harbi ? hal ini demikian kerana wala’ mereka tidak kepada Allah s.w.t malah kesetiaan mereka hanya kepada manusia.

- Seterusnya, walaupun ayat 84 dan 85 ini ditujukan kepada kaum Yahudi, tetapi ianya secara umum termasuklah juga kepada orang Islam. Kalau sekiranya ada dikalangan orang Islam ini beriman dengan setengah daripada isi al-Quran seperti dalam masalah sembahyang, puasa, zakat dan haji sahaja manakala dalam masa yang sama mereka kafir dengan setengah yang lain seperti masalah undang-undang negara, ekonomi dan seumpamanya maka serupalah mereka dengan kaum Yahudi yang dilaknat oleh Allah s.w.t. Itulah sebabnya tanda-tanda kesusahan dan penderitaan sebahagian umat Islam telah nampak di dunia ini sebagai contoh terjadinya gejala dadah, aids, buang bayi, sumbang mahram dan banyak lagi yang kita sendiri pun tidak sanggup hendak membacanya dan yang pastinya mereka yang terlibat adalah dari kalangan orang Islam itu sendiri. Apalagi di akhirat nanti sudah pasti bersangatan seksanya. Hendaklah umat Islam insaf dalam hal ini, berimanlah menurut apa-apa yang diperintahkan Allah dalam al-Quran kesemuanya bukan satu atau dua ayat sahaja.

2. Ayat 86:

- Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang mempercayai hanya sebahagian isi kitab sahaja, adalah disifatkan seperti orang yang menjual akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Ini adalah kerana siapa yang mengutamakan kelazatan dunia semata, nescaya luputlah kelazatan akhiratnya. Dan dengan sendirinya penderitaan atau seksaan itu nanti tiada siapa yang boleh diharap untuk meringankannya dan tiada siapa pula yang diharap untuk menolongnya.

- Ayat ini sekaligus memperlihatkan kaum yahudi ini lebih mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat. Orang-orang Yahudi akan memerhatikan siapa yang kaya dan siapa yang menang dalam peperangan. Jika mereka dapati Aus yang menang mereka akan menyokong puak Aus dan begitulah sebaliknya kalau puak Khazraj yang menang. Begitu jugalah yang berlaku pada zaman sekarang. Sekiranya didapati orang barat kaya, mereka berpaling kepada barat dan sekiranya didapati Jepun kaya, maka berpalinglah pula mereka kearah Jepun dalam ertikata mereka meniru kemajuan berdasarkan kepada kebendaan dinegara dan blok tersebut. Inilah yang dinamakan wala’. Hal ini demikian tidak lain dan tidak bukan kerana membeli kehidupan dunia dengan akhirat dan menganggap kemuliaan dunia lebih baik daripada kemuliaan akhirat[10]. Mereka tidak yakin kepada Allah s.w.t tetapi sebaliknya yakin kepada manusia diatas sifat kebendaan dan bukan diatas sifat keimanan terhadap Allah s.w.t.

- Inilah dia puncanya (ya’ni tidak percaya akan Allah dari sudut memberi kemenangan dan kesejahteraan kepada umat Islam) dan perkara ini adalah satu perkara yang besar yang mesti kita memahaminya. Ramai orang Islam tidak faham dalam masalah ini, padahal perkara-perkara sebegini disebut dalam al-Quran. Kita akan dapat memahaminya dengan syarat kita membaca dan memahaminya dari awal hingga akhir ayat al-Quran.

- Asy-Syahid Sayyid Qutb berkata[11]: “ Kisah mereka membeli kepentingan hidup dunia dengan akhirat disini ialah mereka bertujuan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian Allah s.w.t itu ialah untuk mengekalkan perjanjian mereka dengan kaum musyrikin Arab yang telah mengadakan suatu perjanjian setia yang bertentangan dengan agama dan kitab suci mereka. Tindakan mereka berpecah kepada dua dan bergabung dalam dua perikatan setia itulah perjanjian turun temurun kaum Israel untuk membolehkan mereka memainkan peranan “memegang ditengah tongkat” (peranan menjaga imbangan). Perancangan mereka bergabung dengan puak-puak yang bertentangan (puak Arab) merupakan langkah-langkah hemah mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam segala keadaan dan menjamin kepentingan kaum Yahudi sama ada yang menang itu puak ini atau pun puak yang itu. Inilah dia perjanjian yang diatur oleh puak-puak yang tidak yakin kepada Allah s.w.t , tidak berpegang teguh dengan perjanjian. Mereka hanya berpegang dengan tindak-tanduk dan langkah-langkah yang pintar dan licin sahaja. Mereka hanya berpegang kepada perjanjian bumi sahaja. Mereka hanya mengharapkan pertolongan pada manusia bukan pada tuhan manusia. Orang-orang yang beriman adalah diharamkan dari mengadakan sebarang perikatan yang bertentangan dengan perjanjian mereka dengan Allah s.w.t dan bertentangan dengan tugas-tugas agama mereka walau pun perikatan itu dibuat atas nama kepentingan atau keselamatan, kerana kepentingan yang sebenar itu ialah mematuhi ajaran agama mereka dan keselamatan yang sebenarnya adalah dengan memelihara perjanjian mereka dengan Allah s.w.t”[1] Maksudnya bila didapati dimana sahaja daripada lelaki dan perempuan dari bangsa kaum Yahudi yang menjadi hamba,hendaklah mereka itu ditebus seberapa banyak pun harganya dan setelah itu hendaklah hamba itu dimerdekakan, sila lihat Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi: Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil ( 1999), J. 1, mk 108

[2] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 1, mk 126

[3] Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Azim (1997), J.1, mk 105

[4] Dr. Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir (1991), J. 1-2, mk 214

[5] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 333-334

[6] Al-Maidah, ayat 55

[7] Ali-‘Imran, ayat 28

[8] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 3, mk 126

[9] Al-Maidah, ayat 51

[10] Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi: Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil ( 1999), J. 1, mk 105

[11] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 336-337