Thursday, November 6, 2008

JAM'UL QUR'AN (4)

COMPILATION OF THE QUR’AN :

During the reigns of Abu Bakr

The Companions and their Followers relied on memorizing the Qur’an- teaching the young and newly converted Muslims the Qur’an through memorization.In addition, they had their personal manuscripts.

The Qur’an remained uncompiled in official book form until the year 12 A.H, when seventy of the Huffaz were killed in Yamamah fighting against the self-proclaimed prophet Musaylimah. Qurtubi, 1:50

Forty Huffaz, and posibly seventy, had been killed earlier in the battle of Bi’r Ma’unah

‘Umar came to Abu Bakr with the suggestion that the Qur’an should be compiled in a single book as a safeguard against the loss of some parts of the records or the death of the Huffaz.

Abu Bakr considered the matter carefully and agreed with ‘Umar after some hesitation. He then entrusted Zayd Ibn Thabit with the compilation since he had the following qualifications:

ZAYD IBN THABIT

He was the well-known scribe of the revelation (katib al Wahy al Mashhur)

He was a Hafiz of the Qur’an

He had checked through the text with the Prophet after the Prophet had recited it in the presence of the Jibril for the last time.

He was young, knowledgeable, wise, and reliable

He was skilled at writing the Qur’an.(Fath al-Bari, 9:13)

Zayd was afraid of carrying out this task because he felt that he could not do something that the Prophet had not asked him to do.

Abu Bakr finally persuaded him, and he started the work by comparing the Prophet’s record with the memorized and written versions of those of the Huffaz who were available in Madinah.

He then wrote out the entire text in book form and presented the mushaf to Abu Bakr, who received it and kept it in his custody.(Bukhari, 6:478)

The mushaf remained with Abu Bakr until he died, then with ‘Umar until the end of his life, and then with Hafsah, the daughter of ‘Umar and wife of the Prophet, who was herself a Hafizah.

This was because ‘Umar had died before the installation of the third khalifah.(Fath al-Bari, 9:10-16)

At this time disputes arose about the reading of the Qur’an among the Qurra’ because some of the Companions and the Followers were teaching students in the cities they were sent to in versions that differed in various ways. And also because the Companions were reciting the Qur’an in the seven ahruf they were permitted to use.

IHSAN DARI AL-MUQRY

MAKSUD “LAISA MINNA @ LAISA MINNI” DLM HADIS

Banyak terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW kalimah “LAISA MINNA” atau “LAISA MINNI”. Yg bermakna ‘bukan dariku’.

Apakah yang dimaksudkan oleh baginda dengan kenyataan yang sedemikian. Kebanyakan orang memahami bahawa kenyataan sebegini menunjukkan bahawa baginda ‘tidak mengaku sebagai ummatnya’ dan bermaksud ‘terkeluarnya dari Islam’. Apakah benar kefahaman sebegini?

Ibnu Hajar Al-asqallani di dalam Fathul Bari ketika menerangkan hadis;

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ وشَقَّ الجُيُوبَ ودَعا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّة

Maksudnya; ‘Bukan dari kami sesiapa yang menampar-nampar muka, mengoyak-ngoyak pakaian dan menuturkan kata-kata jahiliyyah (ketika meratap kematian)”

Beliau berkata: “Bukan dari kami’ iaitu bukan dari sunnah dan cara kami, tidaklah ia bermaksud ‘terkeluarnya dari agama’, tetapi tujuan disebut dengan lafaz ini ialah bagi menunjukkan larangan keras dari melibatkan diri pada perkara tersebut.”

Di akhir syarah hadis ini beliau menyebut “ Jika menghalalkan perkara tersebut secara terang-terangan …maka tidak salah jika ia ditafsirkan dengan terkeluar dari agama.” (Fathul Bari , Syarh hadis no 1294)

Penjelasan Ibnu Hajar ini dapat membetulkan kefahaman sebahagian umat Islam terhadap hadis-hadis seperti ini. Lebih-lebih lagi jika dilihat secara menyeluruh kepada hadis-hadis yg seumpamanya. Di antaranya hadis:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْءَان

“Bukan dari kami sesipa yang tidak melagukan (memperelokkan) bacaan Al-Quran.”

Tidak ada seorg ulama pun yg menghukum kafir atau menyatakan nabi tidak mengaku umat org yg tidak memperelokkan bacaan Al-Quran.

Wallahua’lam.

Ust Khairul Azmi AlMuqry.

IHSAN DARI AL-MUQRY

HADIS NABI BERKAITAN ALAT MUZIK

1. Sabda Nabi SAW

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعازِفَ

Maksudnya: ‘Akan pasti ada dari kalangan umatku beberapa kaum yg menghalalkan zina, sutera dan alat-alat muzik (maazif)’.

Kedudukan hadis.
Hadis ini disebut oleh Imam Bukhari di dalam Sohihnya dlm bentuk ‘muallaq’ (tanpa sanad yg muttasil)
Ibnu Hazm di dalam kitab ‘AlMuhalla’ mendakwa bahawa hadis ini adanya terputus sanad ‘inqitho’
Ibnu Hajar Al-Asqallani di dalam ‘Fathulbari’ menolak kenyataan Ibnu Hazm ini dengan bukti-bukti yg terperinci dan menyatakan bahawa kenyataan Ibnu Hazm ini adalah satu kesilapan yang berpunca dari kurangnya peneliian. (Fathul Bari 11/136).

Ibnu Solah di dalam kitabnya ‘Al-Muqaddimah fi ulumil Hadis’ juga menolak kenyataan Ibnu Hazm tersebut dengan katanya : Sudah menjadi perkara yg dipersetujui oleh ahli hadis bahawa ‘shighah ta’liq’ (hadis yg zahirnya terputus sanad) yg disebut oleh Bukhari denagn lafaz yg jazam (putus) ianya adalah sohih. (Al-Muqaddimah 39)

Begitu juga Dr Nuruddin Etir Ketua Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Damsyiq menyokong Ibnu Solah dan lain-lain yang menolak kenyataan Ibnu Hazm dalam masalah ini. (Manhajun Naqd 79)

Kesimpulannya ;
hadis ini adalah sohih dan tidak boleh dipegang pandangan Ibnu Hazm dlm masalah ini setelah jelas kesilapannya.
Sesiapa yg inginkan penjelasan lanjut (bagi mereka yg bolehlah merujuk kitab-kitab yg disebut di atas)

2. Sabda Nabi SAW:

فَصْلُ ما بَينَ الحَلالِ وَالحَرامِ الدُفُّ والصَوْتُ في النِّكاح

Maksudnya: “ pemisah di antara halal dan haram ialah kompang dan suara (nyanyian) pada majlis pernikahan”

Kedudukan hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Attirmizi, Nasaei, Ibnu Majah, Imam Ahamad dan lain-lain. Imam Tirmizi menghukumnya sebagai hadis hasan.

Keterangan ringkas.
Nabi SAW telah memberitahu kita satu penyelewengan yang akan berlaku di kalangan umatnya iaitu menghalalkan perkara-perkara yg diharamkan Allah SWT seperti zina, sutera dan ‘maazif’ (alat muzik) kecuali kompang.

Wallahua’lam.

Ust Khairul Azmi AlMuqry
Jabatan Hadis Al-Azhar

BIDA'AH HASANAH DAN DHOLALAH?

Dipetik dari Blog al-Fadhil Ust. Mokhtar Senik

KESEPAKATAN ULAMA' TENTANG ADANYA BIDA'AH HASANAH DAN DHOLALAH.

Sebahagian besar ulama, samaada ulama salaf atau Khalaf bersepakat mengenai pembahagian bidaah antara Hasanah dan Dholalah[1]. Orang yang pertama mengatakan demikian ialah Umar r.a;

نعمة البدعة هذه
Sebaik-baik bidaah ialah ini (dirujuk kepada solah Tarawih yang dilakukan oleh para sahabat secara berjamaah)

Para Ulama juga bersepakat bahawa Sabda RasuluLlah saw yang mengatakan; وكل بدعة ضلالة (Dan setiap yang bidaah itu sesat) adalah hadis yang bersifat umum yang perlu ditakhsiskan (dikhususkan).

Tidak ada yang menyanggahi kesepakatan ini kecuali Imam As-Syatiby[2]. Beliau menolak ada pembahagian tersebut. Walaupun begitu beliau menerima bahawa ada antara bidaah itu bidaah yang dituntut samaad dalam bentuk wajib atau sunat. Cumanya beliau tidak menamakan bidaah yang dituntut itu sebagai bidaah, tetapi memasukkannya kedalam katogeri Maslahah al-Mursalah. Kelainan pandangan beliau hanya dari sudut lafaz sahaja. Dengan kata lain beliau tidak menamakan bidaah yang hasanah itu sebagai bidaah tetapi Maslahah.[3]

Imam As-Syafie berkata;
Setiap yang mempunyai sandaran dari sudut syara’ bukannya bidaah yang dicela, sekalipun ianya tidak dilakukan oleh generasi salaf. Mereka tidak melakukannya mungkin kerana;
Terdapat keuzuran atau ketidakmampuan untuk melakukannya.
Ada suatu yang lebih utama untuk dilakukan waktu itu, atau
mungkin amalan tersebut tidak sampai kepengetahuan mereka waktu itu.

Kesepakatan ulama juga disandarkan kepada hujjah bahawa sesuatu yang tidak diamalkan oleh generasi salaf tidak bermakna ianya boleh dihukum haram atau makruh jika melakukannya. Apa yang tidak diamalkan oleh mereka hanya menunjukkan “keharusan meninggalkannya dan tiada halangan untuk melakukannya”. Menghukumkan “haram” atas setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan generasi salaf adalah suatu kekeliruan yang besar. Ini adalah kerana tidak semua perkara yang sunat dan harus itu dilakukan oleh Rasulullah saw. Malahan sebahagian perkara sunat sengaja tidak dilakukan oleh Baginda kerana bimbang ianya dianggap wajib oleh ummat, sehingga menjadi kesukaran kepada mereka.

Ibnu Al-‘Arabi berkata;

Bidaah atau Muhdathah (perkara baru yang diada-adakan) itu dicela bukanlah keran namanya atau maknanya. Tetapi ia dicela kerana menyanggahi sunnah. Seketul roti tidak menjadi najis jika diberi nama Tahi, tetapi ia menjadi najis jika roti tersebut sememangnya diadun dari campuran gandum dan tahi.Justeru itu tidak semua perkara baru itu bidaah yang sesat (dholalah)

notakaki

[1] Bidaah yang baik dan bidaah yang dicela.
[2] Pengarang kitab Al-‘Itisam.
[3] Lihat As-Syatiby: al-I’tisam jilid 1 halaman 35-40 dan jilid 2 halaman 311-320.