Wednesday, May 18, 2011

Nota kelas Tilawah tafsir ( al-Baqarah 30)

بسم الله الرحمن الرحيم

1- Ayat ke 30:

- Setelah Allah s.wt menerangkan kepada kita pada ayat yang lalu bahawa Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang mana diletakkan jin di bumi dan para malaikat di langit[1]. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan pula tentang kejadian manusia dimana Allah s.w.t mengisytiharkan terlebih dahulu kepada malaikat apabila hendak menjadikan nabi Adam a.s. sebagai khalifah dimuka bumi ini.

- Khalifah bermaksud pengganti yang merujuk kepada pengganti kepada makhluk yang terdahulu iaitu jin kepada manusia dimana sebelum dijadikan manusia, Allah s.wt menjadikan jin[2] untuk mentadbir dimuka bumi ini. Disebabkan puak-puak jin telah melakukan kerosakan dan kejahatan maka Allah s.w.t menyatakan untuk menjadikan dari kalangan manusia sebagai khalifah bagi menggantikan mahkluk jin tersebut.

- Ayat ini juga menjadi hujah atau dalil yang amat kuat kepada para ulama dalam masalah perlunya negara dan pemerintahan Islam. Ayat ini juga menjadi dalil dan hujah bahawa menegakkan pemerintahan Islam itu adalah wajib. Ini adalah kerana tujuan Allah s.w.t menjadikan khalifah dari kalangan manusia adalah untuk memelihara agama dan mentadbir bumi ini dengan hukum daripada Allah s.w.t. sepertimana pengisytiharan yang telah Allah s.w.t buat ketika hendak menjadikan nabi Adam a.s.

- Para ulama’ berpendapat, perkara ini disebut sebagai menegakkan agama dan siasah dunia dengannya (dengan agama). Mengikut istilah sekarang dipanggil politik, adapun mengikut istilah islam dipanggil imamah ataupun kepimpinan ataupun boleh juga dipanggil siasah. Perkataan siasah adalah bersamaan maksud dengan perkataan khilafah. Perkataan khilafah pula adalah terbitan daripada perkataan khalifah yang bermaksud menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya.

- Disini menunjukkan serta menjelaskan lagi kepada kita betapa bahayanya jikalau kita berpendapat bahawa di dalam Islam itu tiada politik atau lebih jelasnya tiada pemerintahan Islam. Ini adalah kerana perkara ini thabit dengan nas al-Quran[3], hadith nabi serta ijma’ para sahabat. Mengengkarinya samalah seperti engkar kepada perintah solat, puasa dan lain-lain daripada tuntutan yang telah Allah s.w.t tetapkan kepada hambanya. Antara hadith yang menjadi dalil tentang perkara ini sepertimana sabda nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud: “tidak harus bagi tiga orang musafir dengan tidak melantik salah seorang daripadanya menjadi ketua”. Kalau bertiga tidak dapat tidak mesti ada ketua, bagaimana pula dengan beribu-ribu atau berjuta-juta orang dalam sesebuah negara.

- Maka jelaslah dengan mafhum hadith di atas tadi bahawa menegakkan negara Islam itu thabit dengan nas hadith Rasullullah s.a.w dan sememangnya menjadi amalan nabi kita. Nabi Muhammad s.a.w sendiri telah menegakkan negara Islam. Kalau mengikut istilah ilmu undang-undang antarabangsa hari ini pun sebenarnya telah mengiktiraf bahawa Rasullullah s.a.w telah menegakkan sebuah negara.

- Ini adalah kerana, mengikut penilaian mereka, sesebuah negara tidak boleh dinamakan sebagai negara ataupun daulah melainkan ada 5 syarat yang mana 5 syarat tersebut sudah dipenuhi dengan sempurna oleh kerajaan Islam di Madinah yang dipimpin oleh Rasullullah s.a.w.

- Pertama, mesti ada negeri yang mana merujuk kepada negeri Madinah.

- Kedua, mesti ada rakyat yang merujuk kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansar.

- Ketiga, mesti ada pemimpin yang merujuk kepada Rasullullah s.a.w sendiri.

- Keempat, mesti ada perlembagaan atau undang-undang yang merujuk kepada al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah s.w.t .

- Kelima, mesti ada kedaulatan. Kedaulatan dalam bahasa arab dinamakan sebagai “syakhsiyyah maknawiyyah” yang bermaksud keperibadian sebagai sebuah negara (Islam). Dalam istilah bahasa melayu bermaksud negeri yang berdaulat dengan makna dunia mengiktiraf negara yang ditegakkan itu sebagai sebuah negara yang mana merujuk kepada kabilah-kabilah arab yang menghantar rombongan bertemu dengan Rasullullah s.a.w. Ini menunjukkan bahawa Madinah itu diiktiraf sebagai sebuah negara.

- Maka dengan ini jelaslah bahawa negara yang didirikan oleh Rasullullah s.a.w adalah sah dari segi ilmu politik dan ilmu undang-undang antarabangsa yang ada pada hari ini.

- Seterusnya dalil daripada ijma’ para sahabat ketika mana wafatnya Rasullullah s.a.w hanya beberapa orang sahaja sahabat-sahabat yang mengkebumikan jenazah Rasullullah s.a.w. Ini termasuk Saidina Ali, Saidina Abbas dan beberapa orang yang lain daripada kaum keluarga baginda sedangkan Saidina Abu Bakr, Saidina Umar, Saidina Uthman dan sebahagian besar para sahabat yang lain tidak pergi untuk menguruskan jenazah Rasullullah s.a.w.

- Mereka terus bermesyuarat di Sakifah Bani Sa’idah bagi melantik ketua negara yang memerintah mengikut hukum Islam menggantikan Rasullullah s.a.w dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang engkar.

- Malah mereka berkata bahawa wajib bagi orang Islam menegakkan negara Islam sehingga ada selepas itu kabilah-kabilah arab yang murtad (tidak mahu menegakkan negara Islam), dilancarkan serangan keatas mereka.

- Dalam hadith Rasullullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Ubadah b. al-Somit yang menggambarkan perjanjian yang dibuat oleh para sahabat yang dikenali sebagai perjanjian ‘Aqabah, mereka berkata: “dan bahawa kami berjanji tidak akan membantah dalam urusan yang akan diberikan kepada ahlinya”. Ertinya mereka tidak akan derhaka kepada kerajaan yang menegakkan pemerintahan Islam dan berikrar taat setia walaumacamana zalim sekalipun, mereka tetap taat melainkan sekiranya kamu lihat pemerintah itu melakukan kufur yang nyata.

- Kufur yang nyata umpamanya melarang orang mengerjakan sembahyang, melarang orang berpuasa atas dasar boleh menjejaskan kerja dan sebagainya, melarang orang pergi haji atas alasan boleh menjejaskan ekonomi.

- Menurut al-Syeikh Muhammad al-Amin al-Syamqiqi di dalam kitabnya “ Adwa’ al-Bayan fi Idhahil Quran bi al-Quran”, antara kufur yang nyata itu adalah apabila pemerintah meninggalkan hukum Islam lalu menggantikannya dengan hukum ciptaan manusia.

- Lalu malaikat melahirkan rasa tidak bersetuju dengan mengatakan :

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

- Bermaksud secara tersirat mengapa tidak perintahkan kami sahaja tinggal dimuka bumi sebagai khalifah. Mengapa perlu mencipta makhluk lain yang mana makhluk yang baru ini sudah diilhamkan dalam pemikiran malaikat sebagai mahkluk yang akan melakukan kerosakan dan kejahatan seperti makhluk yang sebelum itu.

- Lalu Allah s.w.t menjawab:

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ

Dimana Allah s.w.t menyatakan kepada malaikat bahawa “Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu”.

- Diatas muka bumi ini terdapat beberapa perkara yang perlu ditadbirkan dimana para malaikat tidak boleh tadbir. Antaranya ada kerja menangkap ikan, bercucuk tanam, berniaga dan lain-lain yang mana kesemua ini bukan jenis amalan yang mampu dilakukan oleh para malaikat.

- Bahkan perkara tersebut tidak sesuai dengan kejadian dan sifat semulajadi yang dikurniakan oleh Allah s.w.t dimana para malaikat itu dijadikan daripada nur (cahaya), tidak lelaki dan tidak perempuan. Tidak makan dan minum. Maka tidak layaklah para malaikat ditugaskan menjadi khalifah diatas muka bumi ini.

- Walaupun para malaikat mendakwa bahawa mereka sentiasa mengucapkan tasbih dan tahmid memuji Allah s.w.t, tetapi Allah memilih nabi Adam a.s dari kalangan manusia menunjukkan bahawa untuk mentadbir dibumi bukan cukup sekadar mengucap tasbih sahaja.

Waallahu a’lam[1] Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi (Madarik al-Tanzil wa Haqa’iq al-Takwil) (1999), J. 1, mk 77

[2] Ini adalah kerana jin menetap dibumi dahulu sebelum nabi Adam dijadikan. Apabila puak-puak jin ini melakukan kejahatan dan pertumpahan darah, maka Allah mengarahkan tentera iblis membunuh mereka serta menghalau mereka ke laut dan kepuncak-puncak bukit. Lihat Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 1-2, mk 189. Lihat juga Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Azim (1997), J.1, mk 61.

[3] Seperti ayat ke 30 ini.