Sunday, April 24, 2011

IHSAN DARI IBN YUSOF AL-SYUBRAWI

http://ibnuyusufal-syubrowi.blogspot.com/2011/04/kepentingan-dan-faedah-berbilangnya.html

KEPENTINGAN DAN FAEDAH BERBILANGNYA WAJAH QIRAAT

Ada sahabat bertanya kenapa perlunya al-Quran diturunkan dengan pelbagai cara bacaan (wajah qiraat)?? Kan kalau turun dengan satu cara bacaan yang selaras sebagaimana diselaraskan rasm uthmani kan senang…so berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh ulamak bidang ini dapatlah dirigkaskan faedah pelbagai wajah qiraat adalah spt berikut:
1. Sebagai memudah dan meringankan umat Islam untuk membaca al-Quran sesuai dengan kebolehan lidah dan kelaziman bahasa mereka. Hal ini jelas melalui kebimbangan Rasulullah terhadap ummatnya ketika disuruh oleh Allah SWT untuk membaca al-Quran dengan satu cara bacaan sahaja. Sebagaimana mafhum Hadis baginda dari Ubay bin Kaab: “Aku memohon belas kasihan dan keampunan Allah SWT (untuk membaca lebih dari satu cara bacaan) kerana ummatku tidak mampu untuk melakukannya.”

2. Sebagai tanda kebenaran perutusan Rasulullah dalam menyampaikan al-Quran sebagaimana yang diturunkan kerana perbezaaan qiraat tersebut tidak bertentangan antara satu sama lain dari segi maksudnya bahkan saling membenar dan menerang antaranya. Sebagaimana maksud firman Allah SWT : Sekiranya al-Quran itu datang selain dari Allah maka maku akan mendapati pertentangan yang banyak padanya.(al-Nisa:82)


3. Berbilangnya beberapa wajah qiraat dalam satu ayat menunjukkan kesempurnan mukjizat yang didatangkan dalam bentuk yang cukup ringkas dan singkatan yang menarik. Ia juga memudahkan hafazan berbanding sekiranya khilaf qiraat berlaku pada ayat-ayat yang berasingan.

4. Khilaf qiraat menjadi faktor kesungguhan ulamak dalam mengkaji maksud ayat, mengeluarkan hukum dan rahsia-rahsia al-Quran, memerhatikan perbezaan lafaz, baris serta menaqalkannya melalui sanad periwayatan yang sahih sekaligus dapat menjaga al-Quran dari terseleweng sama ada dari segi makna dan lafaz


5. Dapat memelihara lahjah-lahjah arab dari pupus melalui penggunaanya sebagai salah satu wajah qiraat. Ia juga dapat mengumpulkan ummat Islam melalui bahasa yang satu iaitu lisan Quraisy yang diturunkan padanya al-Quran…Allahu a’lam
(ringkasan kitab al-Qira’at al-Qur’aniyyah. Abd Halim Muhammad alHadi. h. 67-70..bersambung)

JAMA' IMAM SEPULUH (BAQARAH, 3)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Al-Syatibiyyah:

- Qalun baca sukun mim jama’ secara khilaf[1] pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ , semua ikut kecuali Warsy, Ibn Kathir dan al-Susi.[2]

- Qalun membaca pula silah mim jama’ pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ dan Ibn Kathir ikut.

- Warsy baca taghliz lam [3]pada kalimah الصَّلاة dan ibdal hamzah [4]pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Al-Susi baca ibdal hamzah [5] pada kalimah يُؤْمِنُونَ

Al-Durrah:

- Qalun baca sukun mim jama’ secara khilaf pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ , semua ikut kecuali Warsy, Ibn Kathir, al-Susi dan Abu Ja’far.[6]

- Qalun membaca pula silah mim jama’ pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ dan Ibn Kathir ikut.

- Warsy baca taghliz lam [7]pada kalimah الصَّلاة dan ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ [8]

- Al-Susi baca ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Abu Ja’far baca silah mim jama’ [9]pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ dan ibdal hamzah [10]pada kalimah يُؤْمِنُونَ

Al-Toyyibah:

- Qalun baca sukun mim jama’ secara khilaf [11]pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ , semua ikut kecuali Warsy (Asbahani dan al-Azraq), Ibn Kathir, Abu ‘Amru (wajah kedua) dan Abu Ja’far.[12]

- Qalun membaca pula silah mim jama’ pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ dan Ibn Kathir ikut.

- Asbahani baca ibdal hamzah [13]pada kalimah يُؤْمِنُونَ dan Abu ‘Amru (wajah kedua)[14] ikut.

- Al-Azraq baca taghliz lam [15]pada kalimah الصَّلاة dan ibdal hamzah [16]pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Abu Ja’far baca silah mim jama’ [17]pada kalimah رَزَقْنَاهُمْ dan ibdal hamzah [18]pada kalimah يُؤْمِنُونَ[1] Kata al-Syatibi (Hirz, bab surah Umm al-Qur’an, mk 9):

وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دركا وقالون بتخييره جلا

[2] Maka yang mengikut bacaan Qalun adalah al-Duri Abu ‘Amru, Ibn ‘Amir, ‘Asim, Hamzah dan al-Kisaei.

[3] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Lamat, mk 29):

وغلظ ورش فتح لام لصادها أوالطاء أو للظاء قبل تنزلا

إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا

[4] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 18):

إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا

Jikalau waqaf pada kalimah يُؤْمِنُونَ, Hamzah akan ibdal sepertimana kata al-Syatibi (Hirz, bab Waqf Hamzah wa Hisham ‘ala al-Hamz, mk 19):

فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحركه قد تنزلا

[5] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 18):

ويبدل للسوسى كل مسكن من الهمز مدا

[6] Maka yang mengikut bacaan Qalun adalah al-Duri Abu ‘Amru, Ibn ‘Amir, ‘Asim, Hamzah, al-Kisaei,Ya’qub dan Khalaf al-‘Asyir.

[7] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Lamat, mk 29):

وغلظ ورش فتح لام لصادها أوالطاء أو للظاء قبل تنزلا

إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا

[8] Jikalau waqaf pada kalimah يُؤْمِنُونَ, Hamzah akan ibdal.

[9] Kata Ibn al-Jazari ( al-Durrah al-Mudhiyyah, bab al-Basmalah wa Umm al-Qur’an, mk16 ):

وصل ضم ميم الجمع أصل

[10] Kata Ibn al-Jazari ( al-Durrah al-Mudhiyyah, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 18 ):

وساكنه حقق حماه وأبدلن إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا

[11] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab Surah Umm al-Qur’an, mk 39):

وضم ميم الجمع ثبت درا قبل محرك وبالخلف برا

[12] Maka yang mengikut bacaan Qalun adalah Abu ‘Amru (wajah pertama), Ibn ‘Amir, ‘Asim, Hamzah, al-Kisaei,Ya’qub dan Khalaf al-‘Asyir.

[13] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 45):

والأصبهانى مطلقا

Jikalau waqaf pada kalimah يُؤْمِنُونَ, Hamzah akan ibdal sepertimana kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab Waqf Hamzah wa Hisham ‘ala al-Hamz, mk 47):

فإن يسكن بالذي فبل ابدل

[14] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 45):

وكل همز ساكن أبدل حذا خلف

[15] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Lamat, mk 55)::

وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد او طاء وظا أو فتحها

[16] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 45):

ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى

[17] Sila rujuk nota kaki nombor 11.

[18] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Hamz al-Mufrad, mk 45 ):

والكل ثق