Wednesday, October 22, 2008

AL-RASM AL-UTHMANI (9)

KAEDAH PENULISAN RASM UTHMANI

Menyentuh masalah-masalah berikut:

  1. Pembuangan Huruf
  2. Penambahan Huruf
  3. Penggantian Huruf
  4. Penulisan Hamzah
  5. Memisah dan Menyambung
  6. Kalimah yang mengandungi 2 bacaan ditulis dengan salah satu bacaan

No comments: