Wednesday, October 22, 2008

AL-RASM AL-UTHMANI (5)


BILANGAN MASAHIF AL-UTHMANIAH


Terdapat perselisihan diantara ulama’ tentang bilangan mushaf yang dihantar oleh Saidina Uthman sebagai rujukan masyarakat Islam tetapi yang paling rojih ialah 6 semuanya (dihantar sekali dengan guru yang ditugaskan untuk mengajar):

Dihantar ke Syam bersama al-Mughirah bin Shihab

Dihantar ke Kufah bersama Abd al-Rahman bin al-Sulami

Dihantar ke Basrah bersama ‘Aamir bin Qais

Dihantar ke Mekah bersama Abdullah bin Saa’ib

Diletak di Madinah dan diarahkan Zaid bin Thabit untuk mengajar ahli Madinah

Di simpan sendiri dan diberi nama Mushaf al-Imam

No comments: