Wednesday, October 29, 2008

BPBQAM QIRA'AT HAMZAH ( TAJUK)PANDUAN BACAAN

QIRA’AT HAMZAH

Melalui

Riwayat Khalaf & Khallad

( TURUQ AL-SYATIBIYYAH)

Surah

al-Baqarah 1-141

KELAS PENGENALAN BACAAN QIRA’AT ‘ASYARAH MUTAWATIRAH

(KUTQ)

UIAM, KAMPUS KUANTAN.

Disusun oleh,

Felza Zulhibri Abd Hamid

Guru Tilawah, CELPAD Unit

UIAM, Kuantan

syathibie@yahoo.com

http://syathibie.blogspot.com/

http://blogs.iium.edu.my/felza/

No comments: