Thursday, October 16, 2008

Tajuk buku

PANDUAN BACAAN

SURAH AL-FÓTIHAH

(Bacaan 7 Imam)

Secara Ifrad & Jama’

(ÙÓRÔQ AL-SYÓÙIBIYYAH)

Serta

Muqaddimah

KELAS PENGENALAN BACAAN QIRÓÓT ‘ASYARAH MUTAWATIRAH

(KUTQ)

UIAM, KAMPUS KUANTAN.

Disusun oleh,

Felza Zulhibri Abd Hamid

Guru Tilawah, CELPAD Unit

UIAM, Kuantan

syathibie@yahoo.com

http://syathibie.blogspot.com/

http://blogs.iium.edu.my/felza/


No comments: