Sunday, October 19, 2008

AL-RASM AL-UTHMANI (2)

HARB BIN UMAYYAH

Diantara tokoh penulisan di kalangan orang Quraisy ialah Harb bin Umayyah bin Abd Shams.

Merupakan ayah kepada Abu Sufian, salah seorang sahabah Rasullullah s.a.w.

Sentiasa keluar dari kota Mekah untuk berniaga, justeru itu mendapat pendedahan yang baru daripada tempat-tempat yang ditujui khususnya dalam ilmu penulisan

Ahli sejarah berselisih faham siapa yang mengajar Harb bin Umayyah :

1. Ad-Dani dari sanad Ziad bin An’am mengatakan Abdullah bin Jad’an.

2. Al-Kalbi dari A’wanah mengatakan Basyar bin Abdul Malik.

Tetapi mereka bersependapat bahawa Abdullah bin Jad’an dan Basyar bin Malik mempelajari ilmu penulisan dari negeri Iraq didaerah al-Hairi dan al-Anbari

Oleh sebab itu khat yang diajarkan oleh Harb dikenali dengan khat al-Anbari al-Hairi berdasarkan nama tempat tersebut.

Setelah dibawa seni ilmu ini ke Hijaz, di panggil pula khat al-Hijazi.

Dengan khat inilah digunakan oleh penulis pada masa itu untuk menulis surat, syair dan sebagainya hinggalah datang Islam dan ditulis wahyu, Suhuf, Mushaf dengan khat ini juga.

No comments: