Monday, December 17, 2012

Nota kelas Tilawah Tafsir (al-Baqarah 178-179 )بسم الله الرحمن الرحيم
1.       Ayat 178:
-         Ayat ini secara jelasnya menggambarkan kebijaksanaan Allah dalam mensyari’atkan hukum qisas serta mewajibkan perlaksanaannya kepada para pemimpin negara demi melindungi nyawa rakyat serta menjaga keselamatan jiwa dan raga orang-orang yang tak berdosa. Ianya juga akan melenyapkan fitnah sedari awalnya kerana apabila dihukumkan seseorang pesalah, maka dengan itu menjadi peringatan yang tegas bagi orang-orang lain serta dapat mencegah manusia daripada sewenang-wenangnya melakukan perbuatan yang keji. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[1] : “ Seruan ini ditujukan kepada orang-orang Islam yang beriman, kepada orang yang bersifat dengan sifat keimanan yang wajib menerima peraturan dari Allah yang dipercayai oleh mereka mengenai undang-undang qisas”
-         Asbab nuzul ayat ini sepertimana yang diriwayatkan oleh Qatadah[2], bahawasanya terdapat dikalangan bangsa Arab yang sewenang-wenangnya (dalam menjalankan hukum) serta selalu mengikuti kehendak syaitan. Justeru itu, apabila sesebuah qabilah mempunyai kekuatan, lalu apabila salah seorang hamba mereka dibunuh oleh hamba daripada qabilah lain, mereka menuntut dibunuhnya seorang yang merdeka sebagai hukuman atas dibunuhnya hamba mereka. Hal ini demikian sebagai bukti kesombongan mereka diatas dasar bahawasanya hanya mereka sahaja yang mempunyai kelebihan daripada menusia lain. Demikian juga apabila wanita mereka dibunuh oleh wanita lain, mereka berkata: “ Kami tidak rela selain membunuh seorang lelaki sebagai pengganti wanita dari golongan kami yang terbunuh. Maka turunlah ayat ini.
-         Diriwayatkan juga oleh Said b Jubari[3] bahawasanya terjadi bunuh-membunuh antara dua suku bangsa Arab pada zaman jahilliyah diambang kedatangan Islam. Maka terjadilah diantara dua suku itu pembunuhan dan perlakuan yang tidak wajar sesama yang melakukan perkara tersebut, sehingga hamba dan wanita pun turut dibunuh. Dan mereka tetap bermusuhan serta saling tidak menegur antara satu sama lain sampai mereka masuk Islam. Satu daripada suku yang terlibat itu berlaku sombong terhadap suku yang mereka dendami sehinggakan mereka bersumpah: “ Kami tidak akan rela, sampai kami dapat membunuh seorang merdeka dari musuh kami itu sebagai pengganti atas seorang hamba kami yang terbunuh, dan juga dapat membunuh seorang lelaki sebagai pengganti wanita kami yang terbunuh.” Lalu Allah turunkan ayat ini.
-         Seterusnya Allah berfirman:
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
Bermaksud: “ Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya akan sesuatu, hendaklah tuntutannya mengikut yang patut dan membayarkannya kepada yang menuntut secara baik”
Disini menjelaskan bahawa jika orang yang menuntut bela itu memaafkan serta rela menerima diat (bayaran saguhati), bolehlah menuntut bayaran secara patut (tidak berlebih-lebihan) sedangkan pihak yang dituntut pula hendaklah menunaikan dengan secara baik serta dalam kadar yang segera. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb [4]: “ Kemaafan itu adalah dengan menerima diat oleh pihak wali darah yang dibunuh sebagai ganti membunuh balas penjenayah itu. Apabila pihak wali darah menerima dan bersetuju dengan bayaran diat itu maka wajiblah ia menuntut bayaran diat itu dengan tuntutan yang baik, redha dan mesra. Wajib juga keatas pembunuh atau walinya menunaikan bayaran diat dengan sebaik-baiknya untuk menjernihkan segala hati, menyembuhkan segala luka-luka di dalam jiwa dan menguatkan hubungan persaudaraan diantara pihak-pihak yang masih hidup”
Allah berfirman lagi yang berbunyi:
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
Bermaksud: “ Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu dan satu rahmat”
Di dalam syari’at Yahudi seseorang itu dilarang memberi maaf dengan menerima diat kerana yang ada dalam Taurat hanyalah hukum qisas sahaja. Di dalam syari’at Nasrani pula tidak ada hukuman qisas kerana yang di dalam Injil hanyalah memberi maaf sahaja[5]. Maka Allah telah lengkapkan di dalam al-Quran syari’at hukum qisas serta ada pula elemen tolak ansur (samada memaafkan atau bayaran diat) yang boleh dipilih antara keduanya supaya timbulnya unsur keringanan dan sekaligus menjadi hukuman adil dan saksama. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[6]: “ Dari sini dapatlah kita mengetahui betapa luasnya pandangan Islam terhadap desakan-desakan jiwa manusia ketika ia mengaturkan undang-undang untuk mengawalnya dan betapa mendalamnya ia memahami keinginan semulajadi mereka. Kemarahan terhadap darah yang tumpah itu memanglah suatu emosi yang semula jadi dan tabi’i. Oleh kerana itu Islam memenuhi keinginan itu dengan menetapkan  undang-undang qisas. Keadilan yang tegas itu dapat mematahkan kejahatan jiwa dan memadamkan dendam kesumat di dalam hati dan dapat mencegah penjenayah dari melanjutkan jenayahnya. Tetapi dalam waktu yang sama Islam menggalakkan kearah kemaafan. Ia membuka jalan serta memberi garisan panduannya kearah itu. Hal ini demikian seruan kearah kemaafan selepas ditetapkan undang-undang qisas itu merupakan seruan kearah amalan meluhurkan jiwa secara sukarela bukannya merupakan sesuatu kepastian yang menekan fitrah manusia  dan membebankan dengan hukuman  yang tidak terdaya ditanggung olehnya.”
Tetapi Allah s.w.t memberi amaran dengan firmanNya:
فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Bermaksud: “ Barangsiapa melampaui batas selepas pengampunan itu baginya seksa yang amat pedih”  iaitu dibunuh tanpa ada keampunan lagi. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[7] : “ Disamping azab yang diancam kepadanya diakhirat, maka dia wajib dibunuh dan tidak lagi diterima diat darinya kerana pencerobohan selepas daripada persetujuan dan penerimaan bersama itu merupakan perbuatan membatalkan perjanjian, mensia-siakan persetujuan bersama dan merangsangkan semula dendam kesumat selepas kejernihan hati. Hal ini demikian apabila wali darah sudah menerima diat, maka ia tidak dibolehkan lagi kembali menuntut bela dan melakukan pencerobohan.”


2.      Ayat 179:
-         Ayat ini secara jelas menunjukkan sekiranya ditegakkan hukum qisas ini, hidup manusia akan terjamin. Hal ini demikian sekira pembunuh itu tahu bahawasanya balasan terhadap pembunuh itu akan dibalas bunuh, boleh jadi pembunuh itu akan berubah fikiran. Ayat ini juga ditakwil oleh para ulama bahawasanya sekiranya terlaksan undang-undang qisas di dunia ini, akan dapat menyelamatkan dari qisas diakhirat. Hal ini demikian mereka-mereka yang belum dikenakan qisas di dunia, akan dikenakan qisas diakhirat. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb [8]: “ Hukum qisas itu bukan bertujuan untuk membalas dendam dan memuaskan perasaan dendam kesumat. Malah ianya mempunyai tujuan yang lebih mulia dan tinggi dari itu lagi.  Iaitu untuk membela hidup dan untuk kepentingan hidup . Malah qisas itu sendiri merupakan hidup. Disamping itu juga ia bertujuan supaya manusia berfikir tentang hikmah undang-undang qisas itu dan supaya menggerak dan merangsang hati mereka kearah taqwa kepada Allah s.w.t
-         Antara persoalan hukum yang terdapat di dalam kedua-dua ayat ini:
a)      Apakah Seorang merdeka di jatuhi hukuman mati kerana membunuh seorang ahli zimmah (kafir zimmi yang bernaung hamba dan apakah begitu juga hukumannya keatas seorang muslim yang membunuh dibawah pemerintahan islam)?

Jumhur ulama’ (dari mazhab Maliki, Syafie dan Hambali) berpendapat bahawa seorang yang merdeka tidak dijatuhi hukuman mati kerana membunuh hamba dan seorang muslim tidak akan dihukum mati kerana membunuh ahli zimmah. Sebaliknya ulama daripada mazhab Hanafi mengatakan iaitu harus dihukum mati seorang yang merdeka apabila orang merdeka itu membunuh hamba dan juga harus dihukum mati bila seorang muslim apabila muslim tu membunuh ahli zimmah.
Jumhur ulama’ berdalilkan al-Quran, Hadith dan logik aqal dalam menegakkan pendapat mereka[9]:


Al-Quran: Menerusi firmanNya:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى
Ayat ini mewajibkan adanya persamaan seolah-olah Allah berfirman : “Laksanakanlah hukum mati terhadap seorang yang membunuh kalau ia setingkat dengan orang yang dibunuh”. Justeru itu tiada setingkat antara seorang yang merdeka dan hamba dan begitu jugalah tiada setingkat antara orang muslim dan orang kafir.
Hadith: Dari Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Ali b. Abu Talib r.a bahawasanya Rasullullah s.a.w bersabda:
لا يُقْتَلُ مُسلمٌ بِكافِرٍ
Bermaksud: “ Seorang muslim tidak boleh dibunuh kerana membunuh seorang kafir”
Logik aqal: Menurut jumhur ulama’ seorang hamba itu laksana barang dagangan atau barang yang dipakai sebagai alat rumah tangga dan orang kafir laksana seekor binatang melata disebabkan oleh kekafiran yang menguasai diri mereka sepertimana firmanNya[10]:
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
Bermaksud: “ Sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata (makhluk) disisi Allah adalah orang-orang yang kafir kerana mereka tidak beriman”
Maka bagaimana seorang mukmin akan dibunuh lantaran membunuh seorang kafir?

Hujah ulama dari Mazhab Hanafi:

Pertama:  Firman Allah s.w.t yang berbunyi:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
Mereka berpendapat ayat ini mewajibkan untuk memindahkan hukum qisas terhadap orang yang membunuh orang . Ayat ini bersifat umum mencakupi semua pembunuhan samada orang yang merdeka, hamba muslim atau pun kafir zimmah. Ada pun ayat seterusnya yang berbunyi:
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى
Ditujukan untuk menghapuskan kezaliman yang dipraktikkan dizaman jahilliyah yang menghukum secara membuta tuli kerana didorong oleh kezaliman dan kesombongan diatas kekuasaan puak-puak tertentu. Maka Allah turunkan hukum qisas ini sekaligus membatalkan hukum yang zalim itu. Hal ini demikian balasan hukuman itu akan dikenakan oleh sipelakunya bukannya kepada orang lain sepertimana kefahaman terhadap sebab turun ayat ini.

Kedua:
Sepertimana firman Allah s.w.t yang berbunyi[11]:
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
Bermaksud: “ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalam Taurat bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa…”
Maka ayat ini jelas menunjukkan hukum qisas itu bersifat umum  bagi kepentingan orang yang dibunuh dan hukum ini tetap menjadi syariat Islam selagi mana tidak ada nasikhnya dan selama tidak didapati penasikhnya.

Ketiga:
Sepertimana firman Allah s.w.t yang berbunyi[12]:
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً
Bermaksud: “ Dan barang siapa yang dibunuh dengan zalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya…”
Ayat ini bersangkutan dengan semua yang dibunuh secara zalim samada hamba, orang merdeka, orang Islam mahu pun ahli zimmah. Dan kepada ahli waris yang terbunuh, diberi kekuasaan untuk melaksanakan pembunuhan (qisas) terhadap pembunuh.

Keempat:
Mereka berhujah pula dengan Hadith yang berbunyi:
المسلمونَ تَتَكافَأُ دِماءُهُم ويَسْعَى بذِمَّتِهِم أدْناهُم يَدُ على من سِواهُم
Bermaksud: “ Kami muslimin darahnya sepadan  dengan golongan yang kedudukannya lebih rendah berusaha dengan jaminan mereka memegang kegemaran atas golongan yang bukan Islam”
Dengan Hadith ini terbukti bahawa seorang hamba sama kedudukkannya dengan seorang yang merdeka.

Kelima:
Mereka berhujah pula dengan Hadith yang berbunyi[13]:
من قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلْنَاهُ ومن جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ ومن أخْصاهُ أخْصَيْناهُ
Bermaksud: “ barang siapa membunuh hamba kami bunuh dia, barang siapa memotong hidung hamba, kami akan memotong juga hidungnya dan barang siapa mengembirikan budak sahaya, kami akan mengembirikannya”
Hadith ini menurut mereka adalah satu ketentuan bahawasanya seorang merdeka harus dibunuh bila membunuh seorang hamba. Hal ini demikian disebabkan Islam tidak membezakan antara hamba dengan orang yang merdeka.

 Tarjih:
Pendapat Abu Hanifah adalah lebih masuk pada aqal merujuk kepada keharusan dibunuh orang yang merdeka sekiranya membunuh seorang hamba berdasarkan Hadith:
من قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلْنَاهُ ومن جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ ومن أخْصاهُ أخْصَيْناهُ
Ada pun pendapat jumhur lebih tepat apabila merujuk kepada keharusan dibunuh orang muslim sekiranya membunuh kafir zimmah berdasarkan Hadith:
لا يُقْتَلُ مُسلمٌ بِكافِرٍ


b)      Apakah seorang ayah dibunuh kalau ia membunuh anaknya?
Jumhur ulama berpendapat bahawa seorang ayah tidak dibunuh kalau ia membunh anaknya berdasarkan Hadith yang berbunyi[14]:
لا يُقْتَلُ والدٌ بولدِهِ
Maksudnya: “ Seorang ayah yang membunuh anaknya, tidak dibunuh)”
Adapun menurut Imam Malik, jika seorang ayah itu membunuh dengan sengaja seumpama membaringkan anaknya lalu menyembelihnya, maka ayahnya harus dibunuh. Al-Qurtubiy mengatakan bahawa tiada pertentangan dalam mazhab Maliki , iaitu seorang ayah dengan sengaja membunuh anaknya, lalu menyembelihnya atau menahannya kemudian melemparkannya sehingga anaknya mati. Maka ini adalah pendapat Mazhab Maliki sahaja. Akan tetapi sekiranya seorang ayah melemparkan sebilah senjata tajam (atau benda keras) untuk memberi pengajaran atau marah disebabkan perangai anak, maka ayah itu tidak dibunuh, tetapi harus diperbanyak jumlah diat yang harus dibayar[15].
Penulis berpendapat sepertimana pendapat kebanyakkan para ulama’ bahawasanya pendapat jumhur ulama’ dalam kes ini adalah yang paling tepat. Sesuai dengan Hadith yang telah dikemukakan. Hal ini demikian disebabkan perasaan kasih sayang seorang ayahnya terhadap anaknya, mencegahnya untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap anaknya. Sebaliknya kalau seandainya seorang anak membunuh ayahnya, maka pembunuh itu (anak itu) harus dibunuh pula. Dalam masalah ini tiada pertentangan atau perselisihan pendapat antara mazhab. Berkata Fakhru al-Islam Al-Syasi[16] : “Seorang ayah adalah sebab adanya seorang anak. Maka mengapa ia menjadi sebab bagi kematian ayahnya?”
c)       Apakah sekelompok orang yang membunuh seorang manusia, harus dibunuh kesemuanya?
Jumur ulama’ bersama-sama kesemua Mazhab yang empat berpendapat para pembunuh itu kesemuannya dihukum bunuh. Adapun Mazhab Zohiriyyah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad berpendapat mereka semua tidak dihukum bunuh kerana membunuh seorang manusia.
Antara hujah Mazhab Zohiri, merujuk kepada ayat qisas yang berbunyi:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
Dimana ayat ini bermaksud hukum ini disyari’atkan sekiranya ada persamaan darajat dan kesepadanan. Mengikut kefahaman mereka tiada persamaan antara jamaah (berkumpulan) dengan satu orang manusia. Kemudian mereka berhujah pula dengan firman Allah s.w.t yang berbunyi[17]:
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
Ayat ini memberi kefahaman kepada mereka bahawasanya satu jiwa melawan satu jiwa. Makanya tidak boleh beberapa jiwa dibunuh untuk balas bunuh satu jiwa. hal ini demikian bertentangan dengan nas ayat tersebut.
Manakala hujah Jumhur ulama’ pula berdasarkan riwayat bahawasanya Khalifah Umar al-Khattab memerintahkan hukuman mati keatas tujuh orang yang membunuh seorang anak di Sana’a (ibu kota Yaman). Umar berkata: “ Sekiranya seluruh penduduk Yaman berkumpul membunuhnya, aku akan menghukum bunuh mereka semua. Ibn Kathir berkata, bahawa tidak diketahui adanya seorang dari para sahabat pada masa itu yang menentang keputusan Umar tersebut. Maka keputusan itu sama dengan ijma’ (kesepakatan pendapat)[18]
Hujah yang lain pula berdasarkan sebuah Hadith yang berbunyi[19]:
لو أن أهلَ السماءِ وأهل الأرضِ اِشتَرَكوا في دمٍ مؤمنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ في النارِ
Bermaksud: “ Sekiranya penghuni langit dan bumi secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin, nescaya Allah akan jerumuskan mereka semua ke dalam api neraka” Menurut jumhur ulama’ jikalau para pembunuh itu bersama-sama mendapat hukuman di akhirat, maka mereka juga harus bersama-sama pula mendapat hukuman duniawi[20].
Jumhur ulama’ juga berhujah  dengan berkata, Allah s.w.t mensyari’atkan hukum qisas itu adalah untuk melindungi nyawa manusia sepertimana firmanNya:
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
Bermaksud: “ Dan bagi kamu dalam qisas itu jaminan kelangsungan hidup
Maka sekiranya dibiarkan sahaja sekelompok manusia yang telah membunuh seseorang mangsa, maka akan berleluasalah lagi kegiatan tersebut tanpa ada hukuman yang dibalas kepada mereka sehinggalah banyaknya nyawa melayang dan ini sudah pasti bukan natijah yang dimaksudkan oleh ayat diatas.
Hujah yang lain, boleh juga dikatakan bahawasanya tujuan dari hukum qisas adalah membunuh orang yang membunuh iaitu siapa sahaja pembunuh itu tanpa sebarang pilih bulu. Hukum ini disyari’atkan sebagai jawapan terhadap kebiasaan bangsa Arab jahilliyyah yang mengkehendaki membunuh orang yang tidak bersalah sebagai tuntutan bila seorang yang terbunuh daripada kalangan mereka dengan tuntutan satu (seorang dari golongan mereka) melawan seratus orang (yang mereka hendak bunuh sebagai tuntutan pembelaan) atas sebab sombongnya mereka diatas kekuatan dan kekuasaan mereka. Maka Allah s.w.t menyuruh memperhatikan persamaan dan berlaku adil, iaitu dengan cara hanya membunuh orang yang melakukan pembunuhan sahaja.
d)       Bagaimanakah caranya melaksanakan pembunuhan terhadap orang yang bersalah melakukan pembunuhan?
Tentang perlaksanaan hukuman pembunuhan ini, para ulama’ fiqh berselisih pendapat dalam dua mazhab. Imam Malik dan Imam Syafie serta satu riwayat daripada Imam Ahmad berpendapat perlaksanaan hukuman bunuh itu mestilah sama dengan cara yang dilakukan oleh pembunuh dalam membunuh. Maka barang siapa yang membunuh dengan cara menenggelamkan mangsanya kedalam air, pembunuh itu harus dihukumkan sebegitu juga sepertimana firmanNya:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ
Mereka juga berhujah dengan Hadith yang dibawa oleh Anas, bahawasanya seorang Yahudi meretakkan kepala seorang perempuan dengan batu. Lalu Rasullullah s.a.w menghukumnya dengan meretakkan kepala Yahudi itu dengan batu[21].
 Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain berpendapat perlaksanaan hukum bunuh hanya boleh dilakukan dengan pedang sebab tujuan hukum qisas ialah mencabut nyawa orang yang mencabut nyawa orang lain. Mereka berdalilkan dengan sebuah Hadith :
لا قُودَ إلا بالسيفِ
Bermaksud: “ Tidak boleh dilaksanakan hukuman kecuali dengan pedang
Mereka juga berhujah dengan Hadith:
إذا قتلتم فأحسنوا القِتلةَ وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذِبحة
Bermaksud: “Kalau kamu membunuh hendaklah kamu melaksanakannya dengan cara yang baik dan kalau kamu menyembelih lakukanlah dengan cara yang baik”
Mereka berkata lagi bahawa melaksanakan hukuman bunuh dengan tidak menggunakan pedang, seperti membunuh dengan cara membakar, menenggelamkan kedalam air dan sebagainya berdasarkan cara mangsa diperlakukan mungkin akan melebihi seksaaannya daripada yang telah diterima oleh mangsa. Penulis berpendapat, pandangan Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad adalah lebih rajih. Wallahu a’lam.
e)      Siapakah yang memegang kekuasaan melaksanakan hukum qisas?
Al-Qurtuby berkata [22]Segenap imam yang berhak memberikan fatwa sepakat dalam memberi pendapat bahawa tiada siapa yang boleh melaksanakan qisas kecuali penguasa negeri atau orang yang diangkat (dilantik) oleh penguasa negeri untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal ini demikian Allah s.w.t menjadikan penguasa negeri itu untuk menghalangi manusia membuat kejahatan yang satu terhadap yang lain.[1] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (2), (1988), mk 27
[2] M. Ali Al-Sobuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum  Dalam Al-Quran, J.1, mk 259
[3] Tafsir Ibn Kathir, J. 1, mk 209
[4] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (2), (1988), mk 27- 28
[5] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 2, mk 55-56
[6] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (2), (1988), mk 29
[7] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (2), (1988), mk28- 29
[8] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (2), (1988), mk 30
[9] M. Ali Al-Sobuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum  Dalam Al-Quran, J.1, mk 316
[10] Al-Anfal, ayat 55
[11] Al-Maidah, ayat 45
[12] Al-Isra’, ayat 33
[13] Hadith riwayat Al-Nasaei dan Abu Daud
[14] M. Ali Al-Sobuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum  Dalam Al-Quran, J.1, mk 326
[15] Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 2, mk 231
[16] M. Ali Al-Sobuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum  Dalam Al-Quran, J.1, mk 327
[17] Al-Maidah, ayat 45
[18] Tafsir Ibn Kathir, J. 1, mk 210
[19] Diriwayatkan olah al-Tirmidzi dari Abu Hanifah. Sila lihat juga Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 2, mk 232
[20] M. Ali Al-Sobuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum  Dalam Al-Quran, J.1, mk 329
[21] M. Ali Al-Sobuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum  Dalam Al-Quran, J.1, mk 331
[22] Al-Qurtuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an (1996), J. 2, mk 237

No comments: