Tuesday, October 9, 2012

Nota kelas Tilawah Tafsir (al-Baqarah 159-162 )بسم الله الرحمن الرحيم
1.       Ayat 159:
-         Sebagai muqaddimah, pasti akan ada di kalangan umat Islam, orang yang menzahirkan kebenaran walau macamana besar dan hebatnya tekanan serta dugaan yang datang. Mereka tidak takut dan tidak akan tunduk selain daripada Allah s.w.t sekaligus tidak akan menyembunyikan kebenaran kecuali dunia ini akan qiyamat dan maka pada ketika itu dimatikan para ulama’. Di ketika itu tidak ada lagi ulama’ serta orang alim yang memperkatakan tentang kebenaran dan natijahnya, manusia bertambah jahat maka tunggulah  saat kehancuran dan kemusnahan.
-         Ayat ini secara khususnya ditujukan kepada pendeta-pendeta Yahudi dan umumnya kepada mereka yang sengaja menyembunyikan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah s.w.t meliputi kesemua hukum yang terkandung di dalam al-Quran[1]. Orang-orang yang sedemikian amat besarlah celakanya akibat mendapat laknat daripada Allah dan laknat daripada seluruh yang melaknat.
-         يَكتُمُون” dengan kata dasarnya  كِتْمانٌ beerti menyembunyikan dan menutup-nutupi (tidak menyiarkan dan menerangkan)[2]. Imam al-Alusi berkata الكَتْمُ ialah tidak membuka atau menerangkan sesuatu dengan sengaja padahal sesuatu itu perlu diketahui oleh orang, sedang yang mempunyai sesuatu (umpama ilmu) itu mengetahui benar bahawa apa yang ia punyai itu seharusnya dibuka kepada pengetahuan khalayak ramai. Tindakan ini samada dengan menyembunyikannya atau dengan jalan menghapuskannya dan menggantikannya dengan yang lain. Dan pendeta Yahudi telah pun mempraktikkan kedua-dua tindakan tersebut[3].
-          الْبَيِّنَاتِ bermaksud pertunjuk yang amat jelas merujuk kepada pengkhabaran tentang kebangkitan Rasullullah s.a.w yang wujud di dalam Taurat dan Injil. الْهُدَى pula bermaksud segala sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan memberi petunjuk kepada jalan yang benar.  Ibn Su’ud berkata : “ yang dimaksudkan dengan الْهُدَى ialah ayat-ayat yang memberi petunjuk akan kewajipan seseorang beriman kepada Rasullullah s.a.w serta kewajipan mengikutinya. Digunakan kata الْهُدَى untuk makna ini agar lebih memantapkan apa yang dimaksudkan  serta objektifnya[4].
-         Asbab nuzul ayat ini ialah ketika mana golongan ahli Kitab ditanya tentang kandungan Taurat dan Injil yang membicarakan mengenai kebangkitan Rasullullah s.a.w. Tetapi mereka menyembunyikannya dan tidak memberitahu tentangnya semata-mata didorong rasa dengki dan benci. Ibn ‘Abbas berkata : “ Bahawasanya Mu’az b. Jabal beserta beberapa orang sahabat bertanya kepada kelompok pendeta Yahudi tentang beberapa perkara yang terdapat di dalam Taurat. Lantas pendeta-pendeta itu menyembunyikannya dan tidak suka menerangkan kepada yang bertanya, lalu turunlah ayat ini”[5].
-         Di dalam Taurat dan Injil ada menceritakan tentang kebangkitan nabi akhir zaman iaitu Muhammad s.a.w dan kebenaran ini telah pun diketahui oleh pendeta Yahudi tetapi mereka menyembunyikan kisah ini kerana takut martabat mereka jatuh dan tiadalah habuan mereka untuk mendapat kuasa memerintah serta mendapat hadiah daripada pengikut mereka. Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[6]: “ Mereka dan orang-orang yang seperti mereka wujud di mana-mana zaman, iaitu dari orang yang menyembunyikan kenyataan-kenyataan yang benar yang telah diturunkan oleh Allah s.w.t kerana sesuatu sebab dari berbagai sebab penyembunyian. Mereka adalah terdiri dari orang yang selalu dilihat oleh orang ramai di berbagai-bagai masa dan tempat mengambil sikap mendiamkan diri dari kebenaran yang diketahui oleh mereka.” Ada pula terdapat dikalangan mereka itu yang beriman dengan Taurat dan Injil serta kenabian Rasullullah s.a.w. Mereka terpaksa menyembunyikan diri daripada masyarakat, beribadat di gunung-ganang, gua-gua dan padang pasir yang jauh bersama kambing-kambing mereka akibat ditekan oleh kerajaan yang zalim pada masa itu sambil menunggu kelahiran nabi Muhammad s.a.w.
-          M. Ali Al-Sobuni di dalam kitabnya Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Quran, membicarakan tentang hal keadaan ayat ini adakah ianya khusus untuk pendeta-pendeta Yahudi  yang menyembunyikan kebenaran atau ianya umum kepada semua manusia yang bersifat sedemikian. Berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh ulama’ Usul fiqh, yang menjadi pokok atau perkara penting adalah keumuman kata-kata ayat tersebut, serta tidak terbatas kepada peristiwa yang khusus yang menjadi sebab turunnya ayat ini[7]. Perkara ini juga di sokong oleh sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Rasullullah s.a.w bersabda[8] :
من سُئِل عن علمٍ فكتَمهُ اُلْجِمَ يومَ القيامةِ بِلِجامٍ منْ نارٍ
Bermaksud: “Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya dan tidak menerangkan apa-apa, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kendali api”
-         Seterusnya Allah berfirman:
أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ
Bermaksud: “ Merekalah orang-orang yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh sekelian pelaknat”
-         Perkataan اللاعنون menurut Ibn ‘Abbas, segala jenis makhluq di muka bumi kecuali jin dan manusia[9]. Berkata Mujahid : Dimaksudkan  ialah semua jenis binatang dan serangga. Binatang-binatang ini berkata: “ Kepada kami tidak diturunkan hujan kerana kedurhakaan anak cucu Adam a.s.”[10] Makna yang lebih tepat kepada perkataan اللاعنون ialah Malaikat, para nabi dan seluruh manusia yang bertepatan dengan firman Allah s.w.t pada ayat berikutnya[11] yang bermaksud “ Mereka itu mendapat laknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya.”
-         Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[12] : “ Erti laknat ialah pengusiran  dari rahmat Allah dengan penuh kemurkaan dan ancaman dan itulah manusia yang dikutuk Allah iaitu mereka yang diusir dari rahmatNya dan diburu oleh sekelian pelaknat dari segenap penjuru dan demikianlah mereka diusir oleh Allah dan para hambaNya disetiap tempat”

2.       Ayat 160 :
-         Ayat menjelaskan bahawa terdapat pengecualian terhadap azab laknat diatas sekiranya orang itu bertaubat walaupun pada peringkat awalnya menyembunyikan ilmu dengan tidak mengatakan apa-apa langsung tentang suruhan Allah ketika mana disekelilingnya berlaku bermacam-macam perkara yang terang-terang melanggari perintah Allah s.w.t. Tetapi mereka seperti ini, berdasarkan ayat ini tidak boleh hanya beristighfar sahaja kemudian duduk berdiam diri dirumah. Mereka hendaklah turun ke medan kerja islah dan membetulkan kesilapan serta menerangkan yang mana haq dan yang mana batil lebih-lebih lagi jikalau tindakannya yang berdiam diri itu telah memusnahkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang jauh daripada rahmat Allah s.w.t
-         Berkata al-Syahid Sayyid Qutb[13] : “ Kepada orang-orang ini, al-Quran membuka jendela yang terang kepada mereka iaitu jendela taubat yang terbuka lebar, dimana bayu harapan bertiup darinya masuk kedalam hati dan membawanya ke sumber nur hidayah. Oleh itu ia membuat hati tidak berputus asa dari rahmat Allah dan dari keampunanNya. Sesiapa yang suka, silalah masuk ke dalam kawasan yang aman ini dengan niat yang jujur dan ikhlas. Tanda taubat yang sebenar ialah membetulkan amalannya, bercakap dengan jelas, mengumum dan mengakui apa yang benar dan beramal mengikut kehendakNya”. Dan selepas itu yakinlah kepada rahmat Allah serta pemberianNya terhadap taubatnya sepertimana firmanNya:
وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
Bermaksud : “ Aku Maha penerima taubat dan Maha pengasih”


3.       Ayat 161 & 162:

-         Kedua-dua ayat ini menggambarkan nasib dan akibat bagi mereka yang terus berdegil (diatas kesalahan mereka) serta tidak bertaubat sehingga peluang itu terlepas dari tangannya dan tempohnya sudah luput, maka mereka akan menghadapi laknat yang diancamkan kepada mereka. iaitu di laknat oleh para Malaikat dan manusia seluruhnya. itulah kutukan dan laknat yang menyerkup mereka yang tidak dapat dihindari dan tiada hati yang kasihan lagi kepada mereka. Mereka ini diibaratkan setelah melihat neraka barulah mereka mahu beriman kepada Allah s.w.t. Atau bilamana Malaikat datang hendak mencabut nyawa, baru ketika itu mahu mengikut al-Quran.
-          Kepada mereka ini Allah melaknat mereka di samping Malaikat dan manusia yang beriman pun turut berbuat sedemikian. Ayat ini juga mengajar kita melaknat orang kafir secara umum. Jangan kita melaknat dengan menyebut mereka secara peribadi kecuali mereka yang di nyatakan oleh Allah di dalam al-Quran seperti Fir’aun, Namrud serta Abu Jahal ataupun orang yang sudah memang terkenal yang terlalu dahsyat tindakannya terhadap Islam maka kita melaknat di atas perbuatan mereka bukannya diatas batang tubuh mereka.
-         Berkata al-Syahid Sayyid Qutb [14]: “ Ayat ini tidak menyebut sesuatu azab yang lain dari laknat yang menyerkup mereka, malah ia menyifatkan laknat itu sebagai suatu azab yang tidak akan diringankan dari mereka dan tempoh azab itu tidak akan ditangguh. Itulah azab yang mengecilkan segala azab yang lain. Itulah azab diusir, dibuang dan dilayan dengan kasar dan tiada hati yang menaruh belas kasihan, tiada mata yang memandang dengan simpati dan tiada lidah mengucap kata-kata hormat. Mereka dikutuk, diusir dan dibuang oleh para hamba Allah dan tuhan sekalian hamba Allah samada dibumi dan di alam semesta. Inilah azab yang amat pedih dan amat menghinakan”.[1] Ahmad Sonhadji Mohamad, ‘Abr al-Athir (1992), J. 2, mk 36
[2] M. Ali Al-Sobuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum  Dalam Al-Quran, J.1, mk 259
[3] Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, J. 2, mk 27
[4] Tafsir Abu al-Su’ud, J. 1, mk 141
[5] Al-Suyuthi, al-Dur al-Manthur, J. 1, mk 161. Lihat juga Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, J. 2, mk 66.
[6] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 609   
[7] [7] M. Ali Al-Sobuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum  Dalam Al-Quran, J.1, mk 259
[8] Al-Suyuthi, al-Dur al-Manthur, J. 1, mk 162
[9] Tafsir Abu al-Su’ud, J. 1, mk 141
[10] Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dari Mujahid. Lihat juga tafsir al-Alusi, J 2, mk 27. Lihat juga tafsir al-Razi, J 4, mk 185
[11] Ayat 160
[12] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 610  
[13] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 610-611
[14] Al-Syahid Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur’an : Surah al-Baqarah (1), (1988), mk 612-613

No comments: