Monday, October 26, 2009

BUKU PANDUAN BACAAN AL-FATIHAH 10 IMAM (TAJUK)

PANDUAN BACAAN

SURAH AL-FÓTIHAH

(Bacaan10 Imam)

Secara Ifrad & Jama’

(ÙÓRÔQ AL-TOYYIBAH AL-NASYR)

KELAS PENGENALAN BACAAN QIRÓÓT ‘ASYARAH MUTAWATIRAH

(KUTQ)

UIAM, KAMPUS KUANTAN.

Disusun oleh,

Felza Zulhibri Abd Hamid

Guru Tilawah, CELPAD Unit

UIAM, Kuantan

syathibie@yahoo.com

http://syathibie.blogspot.com/

http://blogs.iium.edu.my/felza/No comments: