Sunday, April 12, 2009

BPBQAM QIRA'AT AL-KISAEI (TAJUK)PANDUAN BACAAN

QIRA’AT AL-KISAEI

Melalui

Riwayat Abu Harith & al-Durriy al-Kisaei

(TORIQ AL-SYATIBIYYAH)

Surah

al-Baqarah 1-141

KELAS PENGENALAN BACAAN QIRAAT ‘ASYARAH MUTAWATIRAH

(KUTQ)

UIAM, KAMPUS KUANTAN.

Disusun oleh,

Felza Zulhibri Abd Hamid

Guru Tilawah, CELPAD Unit

UIAM, Kuantan

syathibie@yahoo.com

http://syathibie.blogspot.com/

http://blogs.iium.edu.my/felza/

No comments: