Monday, May 3, 2010

BPBQAM QIRA'AT NAFI' DAN IBN KATHIR (TAJUK)

PANDUAN BACAAN

QIRA’AT NAFI’

dan

QIRA’AT IBN KATHIR

(ÙÓRÔQ AL-SYÓÙIBIYYAH)

Surah

al-Baqarah

141-252

KELAS PENGENALAN BACAAN QIRÓÓT ‘ASHARAH MUTAWATIRAH

(KUTQ)

UIAM, KAMPUS KUANTAN.

Disusun oleh,

Felza Zulhibri Abd Hamid

Guru Tilawah, CELPAD Unit

UIAM, Kuantan

syathibie@yahoo.com

No comments: