Saturday, November 7, 2009

BPBQAM QIRA'AT ABU JA'FAR, YA'QUB DAN KHALAF AL-'ASYIR (TAJUK)

PANDUAN BACAAN

QIRA’AT ABU JA’FAR, YA’QUB & KHALAF AL-‘ASYIR

(TORIQ AL-TOYYIBAH AL-NASYR)

Surah

al-Baqarah 1-141

KELAS PENGENALAN BACAAN QIRAAT ‘ASYARAH MUTAWATIRAH

(KUTQ)

UIAM, KAMPUS KUANTAN.

Disusun oleh,

Felza Zulhibri Abd Hamid

Guru Tilawah, CELPAD Unit

UIAM, Kuantan

syathibie@yahoo.com

http://syathibie.blogspot.com/

No comments: