Monday, May 11, 2009

BPBQAM QIRA'AT ABU 'AMRU AL-BASRIY (TAJUK)

PANDUAN BACAAN

RIWAYAT AL-DÕRÔ ABU ‘AMRÕ

&

RIWAYAT AL-SÕSÔ

DARIPADA

QIRA’AT ABU ‘AMRÕ AL-BAØRIY

(ÙÓRÔQ AL-SYÓÙIBIYYAH)

Surah

al-Baqarah 1-141

KELAS PENGENALAN BACAAN QIRÓÓT ‘ASYARAH MUTAWATIRAH

(KUTQ)

UIAM, KAMPUS KUANTAN.

Disusun oleh,

Felza Zulhibri Abd Hamid

Guru Tilawah, CELPAD Unit

UIAM, Kuantan

syathibie@yahoo.com


No comments: